I går satt mange elever i den videregående skolen i dyp konsentrasjon på matteeksamen. Blant dem Bettine Hjelmeland (19) og Martina Undstad (20). Begge avgangselever på Laksevåg videregående skole. At de fikk dagen før til rådighet for eksamensforberedelser, er bare rett og rimelig, mener de. Venninnen Eva Kayser skal på sin side eksamineres i internasjonal engelsk.

- Vi trenger den ekstra dagen. Det gir oss en mulighet til å gå gjennom tingene. Det er viktig å ha forberedelsene her på skolen hvor vi får veiledning av lærere, sier Bettine Hjelmeland

På flere andre skoler derimot, har elevene ikke fått studiedag, men ordinær undervisning.

- Det hadde vi opplevd veldig urettferdig, sier Martina Undstad.

Og nettopp ulik praksis skaper urettferdighet, mener Elev-organisasjonen. Fungerende leder i Hordaland, Daniel Johannessen, etterlyser mer enhetlig retningslinjer fra fylkeskommunen eller Utdanningsdirektoratet.

- Stiller man ikke likt i den forberedende delen, stiller man heller ikke under like forutsetninger til eksamen. Det er et problem at det ikke er noen grunnleggende regler for dette, sier Johannessen.

Ingen retningslinjer

I dag er det opp til den enkelte rektor å avgjøre hvorvidt elevene skal få ekstra tid til eksamensforberedelser eller ei. En ringerunde til noen videregående skoler i Hordaland viser ulik praksis.

- Om skolene ønsker å forberede elevene til matteeksamen er det opp til dem. Det er ingen forberedelsesdel fra oss til disse eksamenene, skriver pressekontakt Trine Oscarsen i Utdanningsdirektoratet i en sms til BT.

For opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, var problemstillingen ukjent, før de ble kontaktet om dette i forrige uke. Fylkeskommunen har ingen retningslinjer om lese-/studiedager før eksamen.

- Det er opp til rektorene å bestemme dette og lokale forhold kan gi ulik praksis, sier opplæringsdirektør Ingrid Øvsthus Tønder.

Det synes Elevorganisasjonen er for dårlig.

- Det er viktig at alle elevene får tid til å forberede seg til eksamen. Alle må få et likeverdig tilbud til eksamensforberedelser, sier Daniel Johannessen.

Han synes både studiedager hjemme eller et tilbud til elevene med veiledning og gjennomgang på skolen er bra, selv om førstnevnte er å foretrekke.

—  Men hvis man tar vekk eksamensforberedelsene og gir vanlig undervisning, er det noe vi er helt imot.

13 år på en dag

På Laksevåg sitter de tre venninnene i dag med eksamen i norsk hovedmål, dagen etter matte og engelskeksamen.

—  Så da ble det ingen studiedag i forkant, slår Eva Kayser fast.

Det skulle de gjerne ha hatt.

—  Det er jo på eksamen alt skal avgjøres.

—  Eksamen innebærer at kunnskapen etter 13 års undervisning skal måles på en dag. Det er drøyt i seg selv. Skal det gjøres, må i hvert fall alle stille under like forutsetninger, sier Daniel Johannessen i Elevorganisasjonen.

Lesedag eller undervisning? Si din mening om eksamensordningene: