Forbundsleder Bente Slaatten mener i tillegg at røntgenapparat øyeblikkelig må tas ut av bruk..

Hun viser til at det aktuelle utstyret, såkalt angiografiutstyr, har vært svært vanlig ved hjerteundersøkelser ved alle landets hjerteavdelinger..

— Mange hundre sykepleiere

— Dette kan ikke bare gjelde Haukeland, men minst 30 andre sykehus i Norge. Hvor mange sykepleiere som kan ha arbeidet ved disse avdelingene i den aktuelle perioden, er ikke mulig å anslå, men det må dreie seg om mange hundre, sier Slaatten.

Hun finner saken svært alarmerende, og mener det haster med å få full oversikt over alle konsekvenser og hvor mange som eventuelt er blitt syke ved andre sykehus.

— Men først og fremst er det viktig å handle raskt med å få stengt ned alt farlig utstyr som fortsatt kan være i bruk rundt om på avdelingene. Her må verneombud og Arbeidstilsynet reagere uten å nøle, sier hun.

Forlanger full beskjed

— Dette var sjokkerende. Jeg har allerede tatt kontakt med sykehusets verneombud og bedt ham gripe inn i saken. Vi kan ikke risikere at farlig utstyr fortsatt er i bruk. Vi forlanger å få være trygge når vi jobber.

Det sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Helse Bergen, Britt Sissel Frøyen.

Hun vil umiddelbart ta kontakt med ledelsen ved sykehuset med krav om en grundig redegjørelse av situasjonen. Sykepleierne vil også ha garantier for at vernetiltakene som nå følges, er fullt ut betryggende.

Kreftrapporten kom overraskende på sykepleiernes hovedtillitsvalgte.

— Dette var helt ukjent for meg, og svært sjokkerende, sier Frøyen.