Regjeringen skal gå igjennom husleieloven, og i den forbindelse har de involvert leieboerforeningen i forarbeidet i departementet. Leieboerforeningen foreslår at utleier plikter å gi den boligsøkende en tilstandsrapport av boligene.

«Ved utleie og før signering av leieavtale ber vi om at utleier plikter til å gi den boligsøkende en tilstandsrapport over hele boligen. Dette fra en uavhengig faginstans eller et husleietilsyn som opprettes i hver by», står det i forslaget.

Ingen straffer synderne

— Vi ser for oss et kontrollorgan som har mulighet til å kreve at huseier retter opp manglene hvis feilene er for omfattende. Vi ønsker også at dette kontrollorganet skal kunne regulere prisen, sier leder i Leieboerforeningen Bergen, Stig Høisæther.

Han har sett flere tilfeller av boliger med helseskadelig innemiljø som leies ut gang på gang. I dag er det ingen som kan kreve at huseier retter feilen eller nekter ham eller henne å leie ut på nytt.

— Det finnes en husleielov, men det er ingen som håndhever den. Det blir som å ha et fartsgrenseskilt, men ingen straff hvis du kjører for fort, sier Høisæther.

Ikke gjennomførbart

Lovreguleringen av pris ble fjernet etter en innstilling fra kommunalkomiteen, som trådte i kraft 1. januar 2000.

Høyres partileder Erna Solberg var sekretær i kommunalkomiteen på det tidspunktet. Hun ønsker ikke et husleietilsyn.

— Det er ikke praktisk gjennomførbart, og det er ikke veien å gå. Det vil koste masse penger og arbeidskraft, og vi kan ikke begynne å styre leiemarkedet i et land hvor de fleste utleiere er privatpersoner, sier hun.

Solberg mener standarden på norske boliger er generelt høyere enn i andre land fordi private eiere er interessert i å ta vare på verdiene sine. Det er derfor ikke behov for et slikt tilsyn.

— Vi må ha enkle løsninger som kan avgjøre tvister i et leieforhold, sier hun.

Å gå tilbake til prisregulering, som Solberg var med på å fjerne, mener hun også er et skritt i feil retning.

— Vi må heller satse på subsidier og individorienterte bostøtteordninger til de som trenger de mest, sier Solberg.

Håper på politisk godvilje

Før lovendringen trådte i kraft i 2000, fungerte Bergen Husleienemnd som en kontrollinstans i forhold til pris. Med den nye loven forsvant nemnden, og Norge fikk et svært liberalt leiemarked.

— Vi gikk inn og fastsatte husleien ut ifra standarden på leiligheten, forklarer den siste kontorsjefen i Bergen Husleienemnd, Oddbjørg Thomassen.

Store skader som mugg og lekkasje gjorde at leieprisen ble satt svært lavt, slik at det kunne lønne seg å rette opp feilen. Nemnden hadde imidlertid ingen rett til å kreve tilstandsrapport eller hindre utleie hvis feilene ble rettet. For å finne denne praksisen, må vi tilbake til 1984 da Helserådet foretok undersøkelser og stengte boliger på grunn av usunt inneklima.

Det nye kontrollorganet som Leieboerforeningen ønsker seg, skal kontrollere både boligens tilstand og pris.

— Jeg tror ikke det nytter å gå tilbake til noe sånt nå etter all liberaliseringen. Det blir et voldsomt prosjekt, sier Thomassen.

Selv om et slikt prosjekt krever en ideologisk endring og et omfattende byråkratisk apparat, synes ikke Høisæther det er et urealistisk ønske.

— Det er fullt mulig å gjennomføre, det trengs bare politisk godvilje, sier han.