KARI PEDERSEN

Også Aps Ruth Grung har krevd åpen konkurranse om denne viktige kommunale toppstillingen, og har tidligere tatt opp saken i bystyrets oppvekstkomite.

Nåværende kommunaldirektør, Harald Noss, slutter ved årsskiftet. Byrådet har vedtatt å utlyse stillingen internt. Bare hvis ikke rette vedkommende finnes i egne rekker, vil byrådet ta ekstern utlysing. Dette vedtaket møter nå motbør både fra opposisjonen og fra Norsk Skolelederforbund Bergen, som organiserer rektorer i bergensskolen.

I et åpent brev hevder hovedtillitsutvalget i Norsk Skolelederforbund at fremgangsmåten har bidratt til spekulasjoner.

— Stillingen som nå er utlyst - og personen som blir ansatt i den, vil på forhånd kunne tape anseelse og posisjon når utlysing og tilsetting skjer på denne måten, heter det i brevet.

Ruth Grung mener de kravene som stilles til kommunaldirektør for oppvekst er så spesielle at jobben ikke kan sammenliknes med andre kommunale stillinger som lyses ut internt.

— Det kan fort bli dyrt for kommunen å ansette feil person, sier hun.

Byrådsleder Monica Mæland peker på at Bergen kommune her går frem på samme måte som store private konsern.

— Vi lyser ut stillingen internt. Deretter vil vi hente inn ekstern hjelp til å vurdere aktuelle kandidater. Finner vi ikke rette vedkommende i egne rekker, vil vi foreta ekstern utlysing, sier Mæland til Bergens Tidende.

— Dette handler om å ta organisasjonen på alvor, sier hun og legger til: - Men vi innfører åremål for kommunaldirektør-stillingen. Det klarte ikke Ap å gjøre da partiet satt ved makten.