— Vi må bli enige om en definisjon av fremkommelighet, deretter må vi sette oss klare mål for forbedring av fremkommeligheten for bussene, sier Harald Hove, Venstres gruppeleder i fylkesutvalget.

Han viser til BTs artikkel om bussenes fremkommelighetsproblemer, som sto på trykk søndag.

— Jeg savner systematisk tenkning om dette og har tatt det opp i fylkesutvalget.ved flere anledninger, sier Hove.

Senest i fylkesutvalget 21. september fikk Venstre enstemmig tilslutning til et forslag om at Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune må gå sammen om konkrete mål for kortere kjøretid, og at det skal forplikte til konkret tiltak.

Hove viser til erfaringene fra hovedstaden.

I Oslo definerte man et mål om at bussene innen en viss dato skulle få en økning av gjennomsnittshastighet på 20 prosent. Programmet ga resultater.

— Noen skritt kan være prioritering av bussene i lyskryss og bygging av kollektivfelt også på relativt korte strekninger. Kanskje de siste 30-40 meterne før lyskryss. Våren 2008 kommer et mer effektivt billetteringssystem til bussene. Trolig bør en sette som mål at i siste halvår 2008, skal bussene ha en kjøretid som er 25 prosent raskere enn i dag, mener Hove.

— Summen av flere små tiltak kan bli ganske betydelig.