— Vi trenger et vedtak som helt klart slår fast det lokale driftsansvaret for Bybanen. Vi kan ikke ha uklarhet i forhold til dette, sier samferdselsminister Torild Skogsholm til bt.no.

Denne beskjeden fikk byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, med seg hjem etter et møte med samferdselsministeren i Oslo torsdag ettermiddag.

Bystyret gjorde sitt vedtak om driftsansvar 7. februar. Det vedtakspunktet som samferdselsministeren ikke er fornøyd med, lyder slik:

— Bystyret betrakter bybanen som del av det lokale kollektivtilbud, og som følge av dette inngår bybanen i det lokale forvaltningsansvar innenfor de rammer som til enhver tid overføres til kollektivformål fra staten.

Ingen blankogaranti

— Slik vedtaket om driftsansvar er formulert i Bergen bystyre, kan det virke som man krever at staten under gitte omstendigheter skal gripe inn. Men det er ikke slik det fungerer. Det må gå klart frem av vedtaket hvem som har ansvaret, sier hun.

Byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen kommune stiller seg undrende til dette.

— Vi kan ikke gi noen blankogaranti for Bybanen som binder opp bykassen. Det ville være i strid med kommuneloven. I tillegg er Bergen kommune nå inne i en forsøksordning med driftsansvar for kollektivtrafikken, sier Mæland til BT.

Byrådslederen legger til at hun vil ta opp dette med Venstre i bystyret (samferdselsministerens parti), med Hordalands-benken på Stortinget og med samferdselskomiteen.

— Vi vil også sende brev til samferdselsministeren der i redegjør for og forklarer hva som ligger i bystyrets vedtak, sier Monica Mæland.

— Samferdselsministeren ga samtidig uttrykk for at hun var fornøyd med det arbeidet Bergen kommune har lagt ned i arbeidet med Bybanen. Kommentar?

— Da har hun i hvert fall ingen grunn til å be om ytterligere garantier fra vår side, sier Monica Mæland.

Nei fra fylket

Samferdselsministeren sier at hun vil kreve samme slags presisering av driftsansvaret for Bybanen fra Hordaland fylkeskommune. Fylkeskommunen har ikke ansvaret nå, men kan få det tilbake når forsøksperioden med driftsansvar til Bergen er over.

Fylkestinget gjorde sitt «ansvarsvedtak» før jul, og la inn samme slags forbehold om statlige midler som Bergen bystyre gjorde. Men fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (H) vil ikke gi etter for Skogsholms krav om presisering.

— Vi kommer ikke til å gjøre noe nytt vedtak. Vi har ingenting å gå på av egne midler. Det er det ene. Det andre er at fylkeskommunen ikke har innflytelse over hvordan bybaneprosjektet utvikler seg så lenge Bergen har ansvaret for sin egen kollektivtrafikk, sier Tom-Christer Nilsen.