– Jeg kjemper for den stillingen jeg er blitt fjernet fra, sier Øyvind Hauge.

Vernepleieren mener at han ble fjernet fra jobben på Avdeling for regional sikkerhet ved Sandviken sykehus etter å ha varslet internt om flere kritikkverdig forhold.

– Tre år senere har jeg fremdeles ikke fått noen konkret begrunnelse. I den første og eneste skriftlige tilbakemeldingen jeg har fått, står det at jeg ble fjernet «etter en helhetsvurdering», sier Hauge.

Annen stilling

Senere sto han frem i media med kritikken, etter at en Arbeidstilsynet la frem en rapport som var svært kritisk til arbeidsmiljøet på Sandviken sykehus.

Hauge har nå en stilling på en annen avdeling ved sykehuset som han trives i, men synes dette er en prinsippsak.

– Jeg er innforstått med at det sikkert ikke er sunt for helsen å gå tilbake til min opprinnelige jobb, men kjemper for prinsippet. Det er fullstendig uakseptabelt at man kan bli fjernet fra en stilling uten å få beskjed om hvorfor. Jeg har behov for et svar, sier Hauge.

Han mener Helse Bergen har handlet ulovlig.

– Personalsak

– Dessuten er jeg fremdeles helsearbeider i Bergen, og Bergen er ikke så veldig stor. Jeg vil holde min sti ren.

Hauge angrer ikke, selv om han lenge var sykmeldt etter å ha stått frem offentlig.

– Prinsippet gjelder også for andre avdelinger i helsevesenet, og helt sikkert også i andre strukturer av samfunnet.

Helse Bergen har foreløpig ikke mottatt noen stevning fra Hauge.

– Vi har fått beskjed om at en stevning vil bli sendt i dag og forholder oss til det. Utover det kommenterer vi ikke personalsaker i media, sier informasjonsdirektør Mona Høgli.