Han reagerte nærmest med vantro på gårsdagens artikkel i BT om at en straffedømt pedofil mann som er under soning, får fungere som hovedverneombud for elever på en videregående skole i Bergen.

— Jeg forstår godt harmen fra elevene som ikke var klar over dette når de valgte ham, sier Handeland.

— Problemet er at skoleadministrasjonen ofte får dårlig informasjon om elevene fra fengslene. Vi må sikre oss langt bedre rutiner på det området, mener Handeland.

- Må ikke få maktposisjoner

Fylkesordføreren vil nå ta kontakt med Justisdepartementet, Bergen Landsfengsel og andre institusjoner i fylket for å sikre skolene nødvendig informasjon om elever som soner for alvorlige forbrytelser.

— Skolen må få vite om det når eleven har en så spesiell bakgrunn. Bare slik kan vi forhindre at en slik person får en autoritetsposisjon blant elevene, mener Handeland.

— Betyr det at elever som er under soning skal nektes tillitsverv?

— Nei, dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men det må settes visse grenser, slik at de andre elevene skal kunne føle seg trygge. Jeg har ikke konkrete svar på hvordan dette skal gjøres, det er noe vi må sette oss ned og finne ut, sier Handeland.

Kan ikke informere

Fengselsledelsen har på grunn av taushetsplikten ikke anledning til å informere skolene om hva fangene sitter inne for. Men direktør Ketil Schreiner Evjen i Bergen Fengsel er likevel glad for invitasjonen fra Handeland.

— Selv om vi er ganske hemmet av taushetsplikten, vil vi gjerne være med i en diskusjon om bedre løsninger, sier Schreiner Evjen.

Han presiserer at det kun er fanger på såkalt frisoning som får anledning til å gå på skole slik som den pedofilidømte.

— Hver enkelt fange må gjennom grundige sikkerhetsvurderinger før de får komme på frisoning, og de ble vurdert enda en gang før vi slipper dem ut i skolen. Det viktigste for oss er at alle skal kunne føle seg trygge, sier Schreiner Evjen.