Hun har kjørt buss til og fra hjemmet på Askøy i over tretti år, men nå har den trofaste busspendleren fått nok. Mjømen er lei av forsinkelser, lei av manglende koordinering av ruter og lei av å fryse tærne av seg på bussholdeplassen uten informasjon om hvorfor bussen aldri dukket opp.

— Det må være mulig å få i stand et system for å bedre informasjonen til de reisende, og det hjelper ikke at Tide messer om hvor billig og miljøvennlig det er å kjøre buss, når bussene ikke dukker opp. Bussjåførene gjør en kjempejobb, men bussrutene er åpenbart satt sammen av personer som aldri tar buss. Det er et paradoks at bussforbindelsene er så dårlig i en tid med fokus på klimaproblemer og viktigheten av at folk kjører kollektivt, sier Mjømen.

Problemer på jobben

På dårlige dager bruker så mye som halvannen time på den 17 kilometer lange strekningen fra hjemmet i Marikoven til jobben i Fyllingsdalen. På grunn av rushtrafikken lønner det seg for henne å ta buss fra Askøy til Gyldenpris og deretter bytte til en buss som går til Fyllingsdalen. Forsinkelser på en av rutene, fører til mye usikkerhet om når hun endelig kan være på jobb.

— Jeg har fleksitid og står friere. Men jeg kjenner til at medpassasjerer har problemer med jobben på grunn av forsinkelsene. En av mine kolleger pleide å ta buss med meg, men hun ble lei og skaffet seg egen bil, sier Mjømen.

Problemet er størst i skoleferiene, når flere av bussrutene går over til lørdagsruter. Den økte trafikken over Askøybrua etter at bompengeavgiften forsvant, har også ført til økt trafikk og større forsinkelser.

Fylkeskommunens ansvar

På onsdag toppet det seg for askøyværingen. Hun skulle hjem fra jobben i Fyllingsdalen, men bussen dukket aldri opp. Dermed måtte hun og medpassasjerene velge en alternativ rute og var på Kleppestø først en time og førti minutter senere. Mjømen anslår at strekningen gjøres unna på 20 minutter om man disponerer egen bil.

Markeds- og informasjonssjef Kaare Enæs kan ikke kommentere problemene på Mjømens konkrete reisestrekning, men sier det generelt er køproblemer i rushtiden. Det vil kunne medføre forsinkelser i varierende grad.

— Når det gjelder korrespondanser oppgitt i rutetabellene, skal bussene selvsagt vente på hverandre. Dette gjelder imidlertid ikke ved vanlig overgang mellom to linjer. Når første buss er forsinket, vil derfor bussen en ønsker overgang til, dessverre kunne være kjørt. Vi er ydmyke overfor kundens ønsker og behov og kan ikke utelukke at det også er ting vi kan gjøre bedre, sier Enæs.

Han ser gjerne at det blir montert elektroniske skjermer med informasjon om eventuelle forsinkelser på holdeplassene for å bedre informasjonen til de reisende.

— Men innenfor de kommende anbudskontraktene i Hordaland, vil dette være er fylkeskommunalt ansvar, sier Enæs.

Tekst: Ole-Thomas Steiro Andersen

Høvik, Tor