• Når vi har vært villige til å lempe på vilkårene om bare å leie ut til maritim næringsvirksomhet, så skjer det etter at vi innhentet en juridisk vurdering.

Vi ber om fullmakt til å forhandle om et vederlag. Dette er gjort på helt saklig basis og etter en streit vurdering, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Men disse vilkårene var selve grunnlaget for å selge Slaktehustomten til denne grupperingen?

— Jeg kjenner forholdene i Sandviken svært godt. En rekke utbyggere der ute er kommet til oss og bedt om nye vilkår fordi markedet forandrer seg. Det har skjedd i denne saken også. Og vår avgjørelse har ingenting med at Westfal-Larsen er eier.

Mæland var også sentral da Høyre i 1999 snudde og gikk inn for at Høgskolen i Bergen skulle plasseres i Damsgårdssundet. Selskapet Sjøsiden AS sto bak dette prosjektet. Westfal-Larsen Invest var medeier i selskapet.

— Jeg snudde ikke i denne saken. Jeg var helt ny i bystyregruppen høsten 1999, og gikk inn for denne løsningen. Det skjedde etter en grundig prosess i partiet der de som gikk inn for Kronstad, de som gikk inn Nedre Nygård og de som gikk inn for Damsgård alle presenterte sine prosjekter for bystyregruppen.

Daværende gruppeleder i Høyre, Martin Smith-Sivertsen, sier til Bergens Tidende:

— Vi gikk inn for dette området fordi det trengte den investeringen er slik prosjekt utgjorde for å få til en videre utvikling. Dessuten hadde det en gunstig lokalisering i forhold til Høyteknologisenteret og universitetet.

Før Høyre snudde gikk partiet inn for å plassere høyskolen på Nedre Nygård.

OMSTRIDT TOMT: Høyre er nå villig til å lempe på utleievilkårene som ble satt da Slaktehustomten ble solgt.

SENTRAL TOMT: Rolf Westfal-Larsen har kategorisk avvist at han det er noen kobling mellom kjøperne av Slaktehustomten og Høyre. - Lånet ble gitt lenge før Slaktehustomten var noen sak, sa han til BT i går. <br/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND