— Vi vil høre hva byrådet egentlig ønsker. De har gått ut med disse tankene om flytting av miljøet uten at det er dekning for en slik politikk i bystyret, sier Hallgeir Utne Hatlevik (Ap), nestleder i komité for helse og sosial.

_Les mer:

Vil flytte narkotikamiljøet hit_

Sammen med komitéleder Oddny Miljeteig (SV) og Rødts Torstein Dale, reagerer han på at byrådsleder Monica Mæland i forrige uke fortalte BT at byrådet har vurdert å finne et alternativt sted for rusmisbrukerne i parken å oppholde seg.

Vil høre brukerne

De tre opposisjonspartiene krever nå at komité for helse og sosial kaller inn til åpen høring. Siden de har mer enn en tredel av komitémedlemmene, er det allerede på det rene at høringen vil bli gjennomført.

Til høringen vil de innkalle byrådet, representanter for brukermiljøet, politiet, Strax-huset, Bergensklinikken, pårørendeforeninger — og beboerorganisasjoner i området.

_Liv Røssland:

– Løser ingenting_

— Det er grovt av byrådet å gå ut med dette uten å ha luftet det i komiteen. Men det er også ille at de gjør det uten å ha involvert dem som kommer til å få en eventuell flytting som en dramatisk inngripen i livet sitt, sier Oddny Miljeteig.

Hun får støtte av komitékollega Hatlevik.

— Gjennom høringen vil vi ikke minst høre oppfatningene til brukerne og de som jobber tettest med dem, sier han.

- Viktig med bred enighet

Politikerne er forberedt på at det kan bli vanskelig å få folk fra miljøet i parken til å stille på rådhuset til høring.

— Kanskje kan deler av komiteen møte brukerne i parken, eller vi kan møte dem på Strax-huset. Uansett vil vi at de skal være forberedt når vi kommer, det er viktig å høre hva de har å si, sier Oddny Miljeteig.

_Les mer:

— Bør satse på sprøyterom_

Hun mener det er viktig å ha bred politisk enighet før en setter i verk tiltak i forhold til miljøet i parken.

Verken Miljeteig eller Hatlevik legger skjul på at de ikke har særlig mye til overs for byrådets tanker om å flytte hele miljøet til et nytt sted.

— Det er ingen løsning å tro at alle disse menneskene frivillig skal bevege seg vekk bare fordi de er et problem for byrådet, sier Hatlevik.

- Må rydde etter seg

Han mener flere kommunale utleieboliger og mer ressurser til behandling og forebygging er veien å gå.

_Les mer:

Vil ikke flytte_

— Hva med tiltak på kort sikt, for å komme beboerne på Møhlenpris i møte?

— De samme krav må stilles til rusmiljøet som til alle andre brukere av parken: De må rydde opp etter seg og ikke forulempe andre. Dette er deres oppholdssted, men det er ingen frisone der alt er lov, sier Hatlevik.

Hvordan kan situasjonen til de rusmiddelavhengige bedres? Si din mening!

Brekke, Eirik