— Kommunerevisjonen har nå lagt de endelige juridiske og økonomiske konklusjoner av sin granskning frem for arbeidsgruppen. Den viser at kommunen skylder byens innbyggere minst en halv milliard kroner. Det er og avklart at kommunen har en plikt til å betale pengene tilbake, sier Frps Gunnar Bakke.

Med så alvorlige konklusjoner ønsker Frps bystyregruppe å finne de ansvarlige for fadesen.

Og til det formål egner en offentlig høring seg.

— Det må i en slik høring fremkomme hvilken rolle tidligere administrative og politiske aktører hadde da de feilaktige gebyrene ble fastsatt. Hva med tilsynskontrollen fra fylkesmannens side?

Fylkesmannen har jo tidligere godkjent Bergen kommune sin måte å beregne på. Gjør han dette fremdeles? spør Bakke.

Han vil og innkalle representanter fra departementet for å redegjøre for de til dels uklare retningslinjer for beregning av selvkost som kommunen har brukt.

— Byens innbyggere har krav på å få alle fakta på bordet i denne saken Ikke mist er dette viktig for å kunne fastslå den endelige finansieringen av tilbakebetalingen, sier Bakke, som vil fremme forslag om høring i bystyret.