Det mener Mathias Furevik (Rødt).

Han sitter i kommunens Kontrollutvalg, som skal kontrollere forvaltningen av kommunen. I kveld møtes representantene. Venstres Geir Kjell Andersland fremmer da forslag om å kalle politikere og administrasjonen inn til en høring, for å komme til bunns i hvorfor ting har blitt som de har blitt på Landås.

— Min vurdering er at denne saken har konkrete elementer som bør undersøkes nærmere. Vi har Arbeidstilsynets pålegg om stenging, og Sintef sin rapport. Dette er ting som egner seg for en høring, sier Andersland til bt.no.

Kan få nok stemmer

Andersland mener denne saken reiser et spørsmål om tillit mellom innbyggerne og kommunen.

— Jeg har ikke konkludert i denne saken. Men vi trenger å få belyst den nærmere. Dersom vi ikke får avklart hva som har skjedd så gjør ikke vi som Kontrollutvalg jobben vår.

For å kreve høring må man være et mindretall på 1/3. I Kontrollutvalget sitter det ni stykker. Andersland trenger derfor bare støtte fra to andre. Han har ikke sondert terrenget for støtte før møtet.

En av dem som kommer til å støtte forslaget er derimot Mathias Hunskår Furevik (Rødt).— Det gjør vi på bakgrunn av det som har kommet frem i Sintef-rapporten. Der står det at Bergen kommune har brukt mer tid på å underslå og motarbeide faglig dokumentasjon enn å ordne opp i forholdene.

Rødt mener Kontrollutvalget bør avholde høringen.

— Vi må klarlegge en rekke faktiske forhold. I hvilken grad har man registrert feil og mangler ved skolene og kommet med planer for hvordan det skulle rettes opp? Har man analysert helsesituasjonen, spør Furevik.

Krever dokumentasjon

Rødt-politikerne karakteriserer dette som en ”stygg, politisk sak”.

— Vi vil kreve dokumentasjon på hvordan tilstanden på Landås skole er registrert, og hvordan den er fulgt opp. Kommunen er pålagt å utføre slike registreringer. Det vil også være interessant å finne ut hvorvidt det fonnes skoler med tilsvarende graverende forhold.

Leder for Kontrollutvalget er Thor Brekkeflat (Ap). Han sier det er viktig at det gjennomføres en høring.

— Men jeg vet at det også er kommet en bestilling fra oppvekstkomiteen som vil ha en høring om den generelle vedlikeholdssituasjonen i bergensskolen. Det imøteser jeg med glede. Å ha to parallelle høringer vil være uheldig, sier han.

Kontrollutvalget skal senere i dag diskutere seg frem til hva som er best løsning i denne situasjonen.

Leder for oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap), sier de ønsker en felles høring hvor både Kontrollutvalget og komité for oppvekst deltar.

— Nå er min personlige mening at å arrangere en høring med utgangspunkt i kun Landås skole vil være for smalt. Landås skole er i seg selv svært viktig, men det er ingen tvil om at problemstillingen er mer omfattende enn at det gjelder en skole.

Han ønsker derfor en høring om vedlikeholdssituasjonen for alle skolene i Bergen.

- Flere som må svare

Oppvekstbyråd Harald Victor Hove (H) sier bystyrepolitikerne må bestemme seg for om de vil avholde en høring.

— Vi vil stille og og gi de svarene en høring etterspør, sier Hove, som mener det er en fordel med én høring, og ikke to.

I en slik høring mener han det vil komme klart frem at dagens situasjon er et resultat av en langvarig underbudsjettering av vedlikeholdet.

— Da er det flere enn meg som skal svare for hvordan det er blitt som det er blitt. Men det viktigste fokuset vi har nå er mandagen og flyttingen av over 200 elever.

Kunne dette vært din skole?

BT setter i en serie artikler fokus på skolenes forfatning. Vi trenger din hjelp til å dokumentere skolenes sanne ansikt!

Hvordan står det til på din skole? Fryser du i klasserommet, er dusjene eller toalettene i stykker? Send bilder til 2211 eller skoleforfall@bt.no - eller fyll ut skjemaet under.

Hva mener du om forfallet i bergensskolen? Si din mening under!

KRITISK: Mathias Furevik (Rødt) mener politikerne kan ha sviktet innbyggerne.
ARKIVFOTO
VIL HA HØRING: Geir Kjell Andersland om Landås-skole.
ARKIVFOTO