«Raset ved Hatlestad Terrasse kan knyttes til ukritisk hogst i rasutsatte områder», skriver Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet i et brev til Fylkesmannen i Hordaland.

Slik «ukritisk hogst» har medført at jordsmonnet ikke lenger støttes opp av trærnes røtter. Dette har «virket som tikkende bomber som har ventet på den rette utløsningsmekanismen», mener Oddekalv. Den mekanismen kom med ekstremnedbøren i høst.

I tillegg til stopp i hogst i rasutsatte områder, krever Miljøvernforbundet en totalgjennomgang av plantefelt i Hordaland