Det er alltid en viss brann— og eksplosjonsfare forbundet med borearbeid, og når en ulykke først inntreffer, kan det stå om sekunder for skadde pasienter. Derfor bør transport fra sokkelen til sykehuset gå så raskt som mulig, mener Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef).- Unødig tidstap til omlasting av pasienter fra helikopter til ambulanse er etter vårt syn ikke akseptabelt, skriver forbundet i en pressemelding.I et brev til helseminister Tore Tønne krever Nopef at det blir bevilget midler til en forsvarlig helikopterlandingsplass på eller ved Haukeland sykehus i Bergen.Oljearbeiderne viser blant annet til at også andre grupper som ferdes på sjøen er avhengig av rask helikoptertransport ved ulykker.