I et brev til helseminister Sylvia Brustad forlanger sykepleierforbundet at det sjekkes om Haukeland kan ha brutt strålevernforskriftene.

– Vi krever også dokumentasjon på at arbeidsmiljøet ved hjerteavdelingen er trygt nå, slik at de som jobber der i dag ikke løper samme risiko, sier forbundsleder Bente Slaatten.

Ber strålevernet sjekke

I brevet til helseministeren blir det dessuten satt frem krav om at forholdene ved andre sykehus undersøkes. På bakgrunn av mulig konsekvenser for ansatte, mener sykepleierforbundet at Arbeidstilsynet umiddelbart må stenge avdelinger der sikkerheten ikke er tilfredsstillende.

Norsk Sykepleierforbund tar saken svært alvorlig og har også sendt brev til Arbeidstilsynet og Statens strålevern, blant annet for å få en vurdering av hvorvidt arbeidsmiljøet har vært tilfredsstillende sikret for de ansatte ved hjerteavdelingen på Haukeland.

– Undersøkelsene må kartlegge status per i dag, men også eventuell svikt som foreligger bakover i tid, og ansatte som kan være eksponert for stråling må gis et medisinsk tilbud, sier Slaatten.

Urolig for kompetansen

Også radiografene har engasjert seg sterkt i saken. De krever strengere kontroll med bruk av røntgenutstyr på norske sykehus.

– Rapporten fra hjerteavdelingen på Haukeland ryster oss, men forbauser oss ikke, sier forbundsleder i Norsk Radiografforbund, Anna Pettersen.

Hun viser til at røntgenutstyr i dag tas i bruk på fagområder der en tradisjonelt ikke har hatt røntgen tidligere.

– Resultatet vil en først se om 15-20 år, men det er nå en legger grunnlaget for at risikoen for å utvikle strålerelatert kreft reduseres, sier hun.

– Må være strengere

Radiografforbundet ser med uro på at mange av de personene som betjener utstyret ved sykehusene, ikke innfrir kompetansekravene.

Statens strålevern kan gi dispensasjoner i spesielle tilfeller.

– Men vi mener at vurderingen om å gi slik dispensasjon må skjerpes, sier Anne Pettersen.

Hun påpeker at bruk av røntgenutstyr ved sykehus er den største kilden til at strålingsdosene til befolkningen har økt betraktelig i løpet av de siste fem-ti årene.

Viktig å rydde opp

Hovedverneombud Leif Johnsen i Helse Bergen mener det viktigste nå er å gi de ansatte en skikkelig og ryddig oppfølging.

– Dette er en forferdelig tragisk sak som opptar oss alle sammen, sier Johnsen.

Han er glad for at rapporten er så klar og entydig når det gjelder å påpeke sannsynligheten for sammenhengen mellom krefttilfellene og bruk av røntgenutstyret. Dette kommer til å få stor betydning i prosessen videre når det gjelder spørsmålet om yrkesskadeerstatning, mener han.

Johnsen understreker at i tiden etter at mistankene dukket opp, har det vært et godt samarbeid og full åpenhet internt på sykehuset i denne saken.

– Både hovedverneombud og verneombud på avdelingen har til enhver tid vært informert om alt som har skjedd, og har vært med på å utarbeide tiltaksplaner som skal sikre de ansatte i fremtiden, sier Johnsen.