— Det er tilkjent erstatning i tilsvarende saker på oppunder en halv million kroner. Jeg ser ingen grunn til at det skal være lavere i denne saken, sier Austgulen.

Han mener at 16-åringen er blitt påført en alvorlig og langvarig belastning.

— Han er tross alt bare 16 år gammel. Likevel er han blitt fengslet og satt to uker på isolasjon. Han er også blitt stigmatisert som drapsmann, et stempel han vil måtte bruke lang tid på å fjerne seg med, sier Austgulen.

Om erstatningen sier han:

— Det er uansett bare et plaster på såret. Han sliter fortsatt med psykiske ettervirkninger som følge av tiden i fengselet og belastningen ved selve saken.

Han håper politiet og påtalemyndigheten har lært av saken.

— Det burde være vanskeligere å påføre en 16-åring en slik byrde enn det som har vært tilfelle i denne saken. Det skjer hurtig å bli pågrepet og fengslet, mens det skal ta lang, lang tid å bli renvasket. Det er betenkelig. Jeg reagerer spesielt på at politiet fortsatt sår tvil ved min klients uskyld, sier Austgulen.