— Jeg vil ta forbehold om at jeg ikke har snakket med alle gruppelederne ennå, men jeg vil på det sterkeste anbefale at vi mobiliserer de ti prosentene av aksjonærene vi trenger for å få en granskning vedtatt.

Søviknes har vært en av de sterkeste kritikerne av fusjonsprosessen. Han ønsker å selge Gaia til høystbydende, og mener at prisen man opererer med for Gaia ligger altfor lavt.

— Styrets håndtering av vedtaket om utsettelse i den forrige generalforsamlingen gir grunnlag for granskning. Og med forbehold om at det BT skriver er riktig, så gir dette dobbel grunn til å granske fusjonen.

Søviknes vil kreve at alle aksjonærer må få tilgang til den informasjonen BT sitter på.

— Selv om vi neppe får flertall til å stoppe fusjonen, er det viktig at småaksjonærene mobiliserer, sier Søviknes.

Aksjonær Bjørn Smeby har tidligere bebudet søksmål mot hvert enkelt av styremedlemmene i Gaia. Smeby begrunner søksmålet med at han som minoritetsaksjonær taper store beløp på at Gaia og HSD fusjonerer.

Kommuneadvokaten har i et notat også advart mot at kommunen kunne bli erstatningspliktig overfor mindretallsaksjonærene. Han har begrunnet dette med at bytteforholdet mellom Gaia-aksjene og HSD-aksjene kan være skjevt og ugunstig for Gaias aksjonærer.

Det vil kunne gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres bekostning. Noe som ville være i strid med Aksjelovens §5-21.