— Det bør settes opp gjerde på begge sider av veiskjæringen på strekningen av Flyplassveien der hjortefaren nå er skiltet ekstra godt, sier politiførstebetjent Ronny Lentføhr.

— Videre fra skjæringen og utover mot flyplassen må veikantene ryddes for trær og kratt. Et annen løsning kan være å sette opp gjerder på begge sider av veien og lage såkalte viltsluser - åpninger i gjerdene - som tvinger hjortene til å krysse veien på bestemte steder.

Lentføhr har mange års erfaring med ettersøk med spesialtrent ettersøkshund.

Døende hjort i fanget

BT var med Lentføhr da han og konen Turid Myren gikk langs den strekningen av Flyplassveien som er sterkt belastet med hjortepåkjørsler. Hittil i år er åtte hjort påkjørt. De fleste døde momentant eller ble avlivet etter påkjørselen. På vår vandring, markerte Lentføhrs ettersøkshund, laikaen Raptus, tydelig at hjort hadde krysset veien flere steder bare noen timer før vi var på stedet.

I skjæringen der veien går mellom to bratte knauser, er det et fast hjortetråkk som krysser Flyplassveien. Her har det ifølge viltforvalter Hallvard Sandven i Bergen kommune flere ganger skjedd at hjort har hoppet fra toppen av skrenten og rett ned på panseret på passerende biler.

Hittil har dette skjedd uten at det har medført fysiske skader på personene i bilene. Men enhver kan tenke seg den sjokkartede opplevelsen for bilistene.

Tiltak haster

Lentføhr mener veimyndighetene og Bergen kommune må invitere til et samarbeid med grunneierne for å sette i verk tiltak for å hindre de mange hjortepåkjørslene. Han mener dette haster, før det skjer alvorlige ulykker der mennesker blir skadet eller drept.

— Etter min mening må det settes i verk noen relativt enkle tiltak for å forebygge viltpåkjørsler. Slike tiltak er gjennomført med hell flere andre steder her i landet - blant annet på Østlandet, sier han til BT.

Han mener at dyrevernhensyn tilsier at det må gjøres noe for å få ned tallet på hjortepåkjørsler.

— Den enkelte bilist som kjører strekningen kan allerede nå bidra med sitt ved å overholde fartsgrensen. Det kan lett bli alvorlige personskader og store materielle skader når en bil kolliderer med en stor hjort, sier Lentføhr.

Silje Katrine Robinson