— Det er greit at kommunen legger til rette for at det blir et spisested i bygget, men det er uhørt dersom det er blitt brukt flere millioner kroner på prosjektet. Kommunen burde ha nok av oppgaver å ta seg av, om de ikke skulle begynne med restaurantdrift, sier Dahle.

Han var ukjent med prosjektet da BT kontaktet ham i går.

— Dersom dette ikke er lyst ut på vanlig måte, slik at kommunen har sikret seg best mulig pris, så er det sterkt kritikkverdig. Uansett er dette en høyst uvanlig og spesiell form for kommunalt engasjement, sier Dahle.

— Burde ikke så store investeringer vært til politisk behandling?

— Jo selvsagt. For RVs representant i BBE-styret er denne saken helt ukjent, sier Dahle, etter å ha sjekket nærmere.

Nå varsler han at saken får et etterspill.

— Her vil vi ha alle kort på bordet, sier Dahle.