— Vi er utrolig bekymret for Sotra-sambandet. Det korker seg der allerede, og det ser kritisk ut for årene fremover, sier administrerende direktør Sjur Storaas i Hordaland Olje og Gass, paraplyorganisasjonen for kommuner og bedrifter innen sektoren.

Nå ber han politikerne i Hordaland om å danne en felles front for å presse frem en løsning på nytt Sotra-samband så raskt som mulig. På vegne av medlemsbedriftene tegner Storaas et dystert bilde av situasjonen dersom ikke noe gjøres for å minske køene raskt.

Kø kan stanse gassferger

— Straume, Ågotnes, Kollsnes og Sture har tusenvis av arbeidsplasser i olje- og gassnæringen og er samtidig viktige for leveranser til og fra Nordsjøen. Gods og ansatte må i dag over den trange Sotrabrua, sier han.

Et eksempel på problemene som kan oppstå, finner vi på Gasnor sitt anlegg på Kollsnes. Der produseres naturgass som blant annet brukes av de nye gassfergene på Halhjem-Sandvikvåg. Hver dag kjører tre tankbiler med gass fra Kollsnes til Halhjem for å fylle fergene.

— I verste fall risikerer vi at disse bilene blir stående fast på Sotrabrua, slik at også sambandet sørover i fylket stanser opp, sier Storaas.

Også direktør Kurt Andreassen ved CCB-basen på Ågotnes frykter kork på broen.

— Jeg tør nesten ikke tenke på konsekvensene. Vi har tidskritiske transporter som skal ut i Nordsjøen. Dessuten vil manglende infrastruktur kunne bremse opp den dynamiske næringsutviklingen som har vært her.

20.000 ansatte

På Ågotnes alene er det 130 bedrifter med 1600 arbeidsplasser. Hver dag ankommer 45 vogntog med gods. Totalt er det rundt 20.000 ansatte i olje- og gassnæringen i bergensområdet. For mange av dem er Sotrabrua en flaskehals i det daglige arbeidet, sier Storaas.

— Dette området er sentralnerven i norsk gassvirksomhet og har størst verdiskapning i Norge. Derfor er det av nasjonal betydning at vi ikke struper sambandet. Vi er nødt å få politikerne sentralt til å lytte, sier Storaas.

Vil unngå krangel

I Transportplan for bergensregionen er byggestart for det nye sambandet tidfestet til 2014. Da må prosjektet bli del av den neste Nasjonal transportplan. Men først må politikerne bli enige om hvilket alternativ man skal gå for. Nå ber næringslivet om et samlet engasjement fra lokalpolitikerne, og håper å unngå en lang lokaliseringsdebatt.

— Kommunene bør godta vegvesenets forslag til løsning. Vi må ikke la en krangel om bro eller tunnel, sør eller nord, ødelegge for et nytt samband, sier Andreassen.

Ordfører Albrigt Sangolt i Sund tar til orde for det såkalte Tellnes-alternativet, som innebærer en tunnel fra Flesland til Tellnes sør på Sotra. De andre alternativene skal gå til Straume, enten over en ny bro eller i tunnel. Kommunene skal nå gi sine høringsuttalelser. Statens vegvesen vil deretter utrede konsekvenser av alle de ulike alternativene.

— Trasévalget vil først gjøres neste sommer. Da må Bergen, Fjell og Sund bli enige, sier Ole Johan Sagen, daglig leder i Sambandet Sotra/Øygarden-Bergen AS.