Fredag ble tiltalen fra førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland offentliggjort. Han ber om seks års fovaring med en minstetid på fem år for den tiltalte 22-åringen.

— Vi mener at spørsmålet om hans tilregnelighet er tilstrekkelig utredet. Da er det grunnlag å fremme saken mot ham for retten. Det er imidlertid opp til domstolen å ta stilling til straffutmålingen, sier Stolt-Nielsen.

I august i fjor skal mannen ha angrepet en 15 år gammel gutt på en tursti opp mot Hellen festning i Bergen. Der skal 15-åringen ha blitt forsøkt voldtatt.

Noen dager før skal han ha fulgt etter en mannlig student fra IKEA til Nattlandsveien, lagt ham i bakken og deretter tatt tak i skrittet hans.

I mars ble 22-åringen tiltalt for begge forholdene av Stolt-Nielsen. På grunn av usikkerhet rundt den tiltaltes utviklingsnivå, krevdes det ytterligere utredninger fra psykiatere.

Seks års forvaring

Blant annet ble det reist spørsmål om 22-åringen var lettere psykisk utviklingshemmet.

Dette ble motvist i rapporten fra de sakkyndige, ferdigstilt sist måned. Her konkluderte de med at mannen er strafferettslig tilregnelig.

Tiltalte er tidligere dømt for å ha voldtatt en ni år gammel gutt i Kristiansand, i januar 2010. Gutten var på vei til skolen da han ble overfalt og voldtatt bak en trafokiosk i Vågsbygd.

— Vi mener det er stor fare for gjentakelse og ønsker en evaluering på slutten av fovaringsperioden, sier førstestatsadvokaten.

- Glad for konklusjonen

Den 22 år gamle mannen har sittet i varetekt i rundt et halvannet år. Fredag ble han orientert om tiltalen av sin forsvarer. Han skal være tilfreds over rettspsykiaternes konklusjon.

— Han er glad for å bli vurdert som frisk. Det har vært tungt å være i en slik utredning. Etter forholdene klarer han seg bra, sier advokat Harald Johannessen.

At klienten kan straffes på «vanlig måte», er imidlertid kun en brikke i en større vurdering, mener forsvareren. Til syvende og sist er det domstolen som avgjør, påpeker han.

— Det vil være sakkyndige til stede under rettssaken og de vil gjøre seg opp en mening.

«Langvarig innleggelse»

Tiltalen for forholdene i august 2013 ble tatt ut før de psykiatrisk sakkyndige var ferdige med sin judisielle observasjon av 22-åringen.

I april var det imidlertid stor usikkerhet knyttet til tiltaltes tilregnelighet, og Stolt-Nielsen oppnevnte ytterligere vurdering fra sakkyndige psykiatere og psykologer.

— Spørsmålet om tilregnelighet er avgjørende, både for 22-åringens rettsvern og for hvilken straff vi kan kreve i saken. Er han utilregnelig, kan han heller ikke dømmes til forvaring, uttalte Stolt-Nielsen den gang.

22-åringens forsvarer, Harald Johannessen, var enig i at den første sakkyndigrapporten etterlot tvil om tilregnelighetsspørsmålet.

— Min klient har vært på en lengre utredning hvor de konkluderer med at han kan straffes på vanlig måte. Nå forholder vi oss til de sakkyndiges konklusjon, sier han.

Nekter straffskyld

Mannen har ifølge Johannessen erkjent de faktiske forhold, men uten å erkjenne straffskyld.

Han har forklart at han ikke husker noe fra hendelsene, men antar det må være rett at han står bak.

Også i forbindelse med voldtektssaken i Kristiansand i 2010 ble det gjort psykiatriske vurderinger av mannen, som da var 17 år. Den gangen ble han funnet tilregnelig.

Saken skal gå for Bergen tingrett like over nyttår.

«AVGJØRENDE»: Spørsmålet om tilregnelighet er avgjørende for saken, uttalte førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland i april. Nå krever ber han om seks års forvaring av 22-åringen. ARKIVFOTO: Odd E. Nerbø