— Vi har samlet 221 underskrifter fra beboere i Nyhavn og Hegrenes. Protestene går først og fremst på bruken av gamle Nyhavnsveien. I planen er det ikke tatt høyde for annet enn en prosjektert tunnel til Hegrenes, sier Bjarne Andersen fra Jægersminde velforening. Han overleverer protestskriv og underskrifter til Anne Gine Hestetun (Ap), leder for komité for miljø og byutvikling.

Utviklingspolitikerne var selv i Nyhavn i går for å se området med egne øyne før de i kveld tar stilling til storutbyggingen i Nyhavn. Får grunneierne Christine Kahrs og Tore Brynjulfsen det som de vil, kan en ny bydel reises der det i dag er trelastlager og lagerhaller.

Frykter trafikkaos

Tilgang til sjøen og oppgraderte uteområder hilser dagens beboere velkommen, men en utbygging på totalt 400 nye boenheter gjør at de frykter trafikkveksten bebyggelsen fører med seg.

— Vi har gjentatt oss selv til det kjedsommelige. Vårt største problem med utbyggingen er trafikken, deretter høyden og omfanget, påpeker Elin Sebjørnsen, leder for velforeningen.

På den smale veien fra Nyhavn og over til Hegreneset går det hele døgnet tungtransport like ved boligområdet med eldre trehusbebyggelse.

— Det er allerede varslet at det også vil komme store utbygginger på Hegreneset. Vi håper politikerne nå ser alle de fremtidige utbyggingene under ett, sier Sebjørnsen.

Beboerne krever at utbedring av veien må skje før utbyggingen. Får man bygge hus først, frykter de at det ikke skjer noe mer. Samtidig må veiene tåle anleggstrafikk i byggeperioden.

Byggeform etter landskapet

Byrådet har etter sin behandling av saken krevd en rekke endringer i utbyggingen. Noen bygg er fjernet og andre redusert i høyden. Tre av byggene håper likevel arkitekt Jesper Jorde å slippe å endre.

— Vi har senket byggene i den midtre delen til tre etasjer for å åpne opp de offentlige områdene. Men byggene på siden bør være høyere for å skape variasjon tilpasset landskapet, sier arkitekten.

Lave bygg på midten og høyere bygg på sidene er en del av den arkitektoniske visjonen der bygningsmassen følger topografien i området. Mot valsemøllen i vest har den høyeste blokken syv etasjer. I øst seks.

— Vi vet at byrådet har lagt seg på en linje med femetasjers-bygg. Men det bør være mulig med en variasjon der vi bygger lavere noen steder og høyere andre steder der landskapet tillater det, sier Jorde.

Store kostnader

Blir det likevel ytterligere endringer i planen, varsler utbyggerne et alternativ der alle blokkene har fem etasjer - noe som bryter med den arkitektoniske visjonen for området.

— Får vi ytterligere reduksjoner i planene nå, er det ikke godt å si hva konsekvensene blir. Vi har store kostnader til infrastruktur, og hele tiden blir det kuttet ned på utnyttelsesgraden, sier Tore Brynjulfsen.

Han regner med utgifter på 30-40 millioner kroner til utbedring av veier, offentlig havn, strandpromenade, trappeforbindelse i hver retning til Hegrenesveien og Gamle Bergen.

Inne i planene ligger også ny rundkjøring og nytt visningssenter for Gamle Bergen. Det er likevel ikke avklart hvor mye av kostnadene til de eksterne fasilitetene utbyggerne vil ta på egen kappe.

Larsen, Bjørn Erik