Torsdag fattet nemlig Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) et intensjonsvedtak om å innføre en forsikringsordning for studentene.

— Hvis folk skader seg eller blir kronisk syke i undervisnings- og studiesammenheng, er dette noe som prinsipielt sett bør bekostes av utdanningsinstitusjonen, sier studentrepresentant Håvard Dretvik i universitetsstyret.

Med mindre studentene har sine egne private forsikringer, har de ikke noen dekning dersom de skulle bli varig uføre som følge av ulykke eller sykdom.

  • Man risikerer dermed å gå fra å være et ungt ambisiøst menneske med gode fremtidsutsikter, til å måtte leve med inntekten til en minstepensjonist resten av livet. Det er det ikke mange studenter som tenker over, og derfor vil UiB i første omgang informere nye studenter om dette på en bedre måte enn før, sier Dretvik.

Fikk sterkt nedsatt syn

Denne uken lanserte Tekna Studentenes sin kampanje «Full skadedekning for studentene - NÅ». Leder Audun Martinsen sier enkelte studentgrupper er utsatt for farer i sine daglige studier.

  • Spesielt de som jobber i laboratorier eller med tungt roterende utstyr er utsatt. Likevel dekkes de ikke av yrkesskadeforsikringsloven, i motsetning til alle ansatte.
  • Dermed blir man stående igjen uten noe dersom uhellet er ute. Det er for dårlig, konstaterer Martinsen, som kjenner til en kvinnelig student som fikk sterkt nedsatt syn etter å ha fått kjemikalier på øynene i forbindelse med et studieforsøk.
  • Hun ble varig ufør, og lever med samme inntekt som en minstepensjonist, sier han.

Martinsen berømmer UiB for å vise initiativ med å vurdere å gi studentene uføreforsikring.

  • Men det er problematisk hvis det blir regionale forskjeller på hvor du er forsikret eller ikke. Dette er en oppgave som bør ligge på myndighetene, ikke de individuelle utdanningsinstitusjonene, sier han.

Det er Synnøve Mjeldheim Skaar, leder av Studentparlamentet i Bergen enig i.

  • Det eksisterer et kjempehull i norsk regelverk. Man er forsikret gjennom hele skolegangen og i arbeidslivet, men mangler rett og slett disse sikkerhetsnettene i studietiden. Nå må vi få dette på plass, sier hun.

Skades på studieturer

De siste årene har flere norske studenter blitt hardt skadet eller alvorlig syke etter studieturer i utlandet.

I 2003 fikk en UiB-student alvorlige hodeskader etter å ha blitt overfalt og ranet under en studietur i Moskva. I 2008 omkom en student ved Høgskolen på Stord/Haugesund, mens tre ble syke, etter å ha blitt smittet av en tarmparasitt på studietur i Afrika.

— Feltopphold kan være risikabelt, bekrefter UiB-rektor Sigmund Grønmo, som legger til at Universitetet har et godt oppfølgingsapparat for UiB-studenter i utlandet.

Han er enig i at det er svært viktig at studentene er godt forsikret, men legger til at det er for tidlig til å si noe om hvordan en eventuell skade- og uføreforsikring i regi av UiB vil bli seende ut.

Universitetsstyrerepresentant Håvard Dretvik håper flere universiteter og høgskole i Norge vil ta etter UiB.

  • Vi går nå i bresjen for å sikre studentene, og håper vi blir et foregangsuniversitet.

Bør studentene forsikres? Si din mening?

KREVER REFORM: Studenter som blir skadet eller kronisk syke i undervisningssammenheng, bør få dekket utgiftene av utdanningsinstitusjonen, mener studentrepresentant Håvard Dretvik i universitetsstyret. FOTO: Silje Katrine Robinson