— Vi i RV hører ikke med til dem som priser markedet, men vi vil forsøke å bruke virkemidler for å gjøre boligmarkedet bedre, sier RVs førstekandidat Stine Akre.

Et luftslott

I Torgny Segersteds vei i Fyllingsdalen gjøres i disse dager ti kommunale utleieleiligheter ferdig. På fire år står 22 slike leiligheter klar i Bergen.

— Fordi kommunen også selger leiligheter er det blitt færre enheter de siste årene. Køen av boligsøkende er like lang, sier Marte Mjøs Persen.

RV mener målet bør være å komme opp på Trondheims nivå. Da må det 1250 leiligheter til. Pris per leilighet ligger fort nær to millioner kroner.

— Byrådet foreslår å bygge 400 nye leiligheter i kommende periode, men det er et luftslott så lenge det bare er satt av 17 millioner kroner årlig i økonomiplanen, sier Akre.

Prisen på RVs valgkamputspill blir fort 800 millioner kroner de neste fire årene.

Stiller krav til utbyggere

RV vil og skaffe flere billige leiligheter til dem som vil kjøpe selv.

n Kommunen må bygge billige innskuddsleiligheter med lave innskudd, der kommunen garanterer for restlånet. Dette er gjort i København med stor suksess.

n Alle private utbyggere som søker godkjent plan om bygging av mer enn ti boligenheter må akseptere at 20 prosent av boligene selges til selvkost. Dette er gjennomført i London.

— Dette har bidratt til boligområder med en mer balansert sammensetning av befolkningen. Utbyggerne er også fornøyde, sier Akre.

Hun legger at dette er tiltak som i utgangspunktet ikke behøver å koste kommunen en krone.

Staten må på banen

RV vil også bygge minst 600 studentboliger på fire år. Partiet vil også åpne for at private kan ta i bruk boliger som har stått tomme i mer enn seks måneder, uten at man trenger aksept fra huseier.

— Staten må og på banen og bruke Husbanken som et aktivt boligsosialt redskap. De statlige tilskuddene til utleieboliger må økes, og staten må også følge opp målene om 600 studentboliger i Bergen med bevilgninger, sier Persen.

— På 70-tallet førte kommunen en aktiv sosial boligpolitikk. Vi vil gjenreise denne politikken, sier Stine Akre.

Kilde: Årsberetningen for Bergen Bolig og Byfornyelse

NY UTLEIEBOLIGER: I Torgny Segersteds vei gjøres det i disse dager ferdig 10 ordinære utleieleiligheter, de første på fire år.
Valde, Vegar