• Målet må være at folk kan levere fra seg papp alle steder der de også kan levere andre ting til gjenvinning, sier Trond Tystad til Bergens Tidende.

BiRs største eier, Bergen kommune, krever en flerdobling i antallet returpunkter for papp og melkekartonger.

I egenskap av finansbyråd er Tystad BiRs politiske foresatte og i praksis BiRs generalforsamling.

Finansbyråden har merket seg den utbredte misnøyen med den nye ordningen for kildesortering av papp og melkekartonger, som fører til at mange får urimelig lang vei til leveringspunktet.

Langt av gårde

I hele sitt virkeområde, som omfatter Bergen, Osterøy, Os, Sund, Vaksdal, Samnanger, Askøy og Fusa, har BiR til sammen 260 punkter for ulike avfallstyper kan leveres inn.

Men så langt bare 85 for papp og papir.

Det illustrerer at mange må dra langt av gårde for å bli kvitt pappeskene og melkekartongene, om de da ikke bare følger Kurt Oddekalvs oppfordring, og slenger pappen i restavfallet.

Direktør Håvard Holm i Statens forurensningstilsyn sier til Bergens Tidende at det ligger utenfor hans myndighet å gripe inn i denne saken.

— Hvordan de går frem rent praktisk for å løse sine oppgaver, hører med til den kommunale friheten, sier Håvard Holm.

Et mål

Trond Tystad opplyser at returordningen for papp ble tatt opp som sak i siste komitémøte, etter initiativ fra RVs Torstein Dahle.

— Vi ble enige om å henvende oss til BiR om saken. Det vil gå et brev fra finanskomiteen til BiR der vi ber om at tilgjengeligheten for den nye returordningen med papp blir bedre, sier Tystad til Bergens Tidende.

— Burde det ikke være et mål å få like mange returpunkt for papp og melkekartonger som for alt det andre, altså rundt 260?

— Jo, det synes jeg bør være et mål. Og de pengene man har regnet ut kan spares ved den nye kildesorteringen, bør benyttes til å bygge dette ut, sier Trond Tystad.

Vurderer saken

Administrerende direktør Steinar Nævdal i BiR sier til Bergens Tidende at antallet returpunkter for papp nå er oppe til vurdering.

Informasjonssjef Kjersti Kildahl i BiR opplyser til BT at man regner med en innsparing på 3,5 til 5 millioner kroner frem til 2005 ved at folk kildesorterer papp og melkekartonger selv.

— Inkludert i det regnestykket er 30 nye returpunkt for papp i løpet av 2002, sier Kildahl.