KRISTINE HOLMELID OG NTB

Bare to av landets 27 politimestre er kvinner. Justisminister Odd Einar Dørum (V) krever at det i løpet av 2004 skal være minst 30 prosent kvinner som ansettes i lederstillinger i politiet.

— Jeg har pålagt politidirektoratet å gjøre rede for hva som gjøres for å få flere kvinner i ledende stillinger, sier Dørum til NRK.

I Hordaland er det bare to kvinnelige ledere på politistasjonssjef- og lensmannsnivå. 31 av 33 ledere er menn.

— Vi har et stykke igjen før vi når målet om minst 30 prosent kvinnelige ledere, sier personalsjef Helge Sandtorv i Hordaland politidistrikt.

— Men der kvinner har hatt kompetansen og har søkt ledende stillinger, har de i stor grad nådd opp, sier Sandtorv.

Politiyrket er ett av de mest mannsdominerte yrkene, men Dørum vil likevel ikke kvotere kvinner inn i lederstillingene. Norges lensmanns- og politilederlag støtter ønsket om flere kvinnelige ledere fullt ut, men heller ikke de vil kvotere inn kvinner.