ANDERS WAAGE NILSENEYSTEIN RØSSUM anders.nilsen@bt.noFaren for at Vågen skal begå nye kriminelle handlinger og sakens alvorlige karakter kvalifiserer til fire års ubetinget fengselsstraff, ifølge påtalemakten. Entreprenøren er tiltalt for momsunndragelser, bedragerier, skattesvik og underslag for millioner av kroner.— De straffbare handlingene har pågått sammenhengende siden 1996. Vågen har fakturert sine kunder, betalt de ansatte litt for å holde hjulene i gang, og selv hatt et høyt personlig forbruk. Han har betalt færrest mulig regninger inntil selskapene har gått konkurs, for å så å starte på nytt med andre selskaper, sier aktor Tore J. Sørland, som mener Vågens fremgangsmåte har vært kynisk. Totalt har den 40 år gamle bergensmannen vært involvert i elleve konkurser de siste årene. Tiltalen lød på bedrageri, manglende skattetrekk og momsunndragelser av fem millioner kroner, og underbalansen i de konkursrammede selskapene var på 20 millioner kroner.Vågen er tidligere ilagt konkurskarantene, men fortsatte sin virksomhet frem til i høst. Da ble han varetektsfengslet.Aktor la ned påstand om frifinnelse på tre av postene i tiltalebeslutningen. Forsvarer Christian Grahl-Madsen ønsker at Arnt Vidar Vågen skal dømmes på mildeste mulige måte.Saken ble avsluttet onsdag. Dom faller om en uke.