— Påstanden er streng, men nøktern. Jeg ser overhodet ingen formildende omstendigheter for den tiltalte, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som prosederte i Bergen byrett.

Den brutale voldsepisoden fant sted i januar i år. Tiltalte deltok på en fest i Nygårdsgaten, og havnet i håndgemeng med to personer ute på gaten. Fornærmede, som har forklart at han så på 23-åringen som en "lillebror", kom til for å skille dem, og det kom til et basketak mellom de to. 23-åringen stakk da en kniv fire ganger i sin venn - tre ganger i halsen, og et stikk i magen.

- Stakk i nødverge

— Det var kun hurtig legehjelp som reddet livet til fornærmede. Han hadde mistet mye blod og var bevisstløs da han kom til sykehuset, sier Stolt-Nielsen.

Tiltaltes forsvarer, Egil Jordan, ba retten om frifinnelse, eventuelt om mildest mulig straff.

— Årsaken til det er at min klient ikke vedgår straffeskyld. Han mener at han ble angrepet, og at knivstikkingen skjedde i nødverge, sier Jordan.

Tatt i løgn

Statsadvokat Stolt-Nielsen brukte i byretten mye tid på å undergrave tiltaltes troverdighet.

— Det er betydelige sprik i tiltaltes forklaringer, og han har også vedgått løgn. For eksempel hevdet 23-åringen i politiforklaringen at han fant kniven på gaten, men i retten innrømte han å ha hatt kniven liggende i lommen, sier Stolt-Nielsen.

23-åringen kastet våpenet fra seg etter voldsepisoden, og kniven er ikke funnet. Tiltalte har forklart at han kjøpte kniven som en suvenir, noe statsadvokaten ikke fester lit til.

Er lei seg

Ifølge forsvarer Jordan er den 23 år gamle armeneren svært nedbrutt og lei seg for det som har skjedd.

— Han er lei seg både på egne vegne og på grunn av skadene han har påført kameraten sin, for-teller Jordan.

Den fornærmede, en 38 år gammel mann som også er armener, ga i retten tirsdag uttrykk for at han synes svært synd på 23-åringen.

Det er foreløpig uklart om 38-åringen vil få varige mén, men han sliter fortsatt med både fysiske og psykiske problemer etter knivoverfallet.