Fornærmedes bistandsadvokat har lagt ned krav om inntil 80.000 kroner i erstatning. 32-åringens forsvarer, Svein Gjesdal, krever at hans klient blir frifunnet for de alvorlige anklagene mot ham. 32-åringen har hele tiden hevdet at det påståtte sex-overgrepet aldri har skjedd. Flere vitner har rost ham opp i skyene, og sagt at han umulig kan ha gjort det han er tiltalt for.

Statsadvokat Kjelby mener imidlertid at fornærmede, som var 12 år da overgrepet skjedde, fremstår som meget troverdig.

— Det er absolutt ingen holdepunkter for at han skulle fabrikkere en slik historie. Spesielt ikke mot en mann som var som en farsskikkelse, og som han hadde det beste forhold til. I dommeravhør omtaler han også tiltalte som «grådig grei, unntatt når han er full», påpekte Kjelby.

I retten har 32-åringen forklart seg om hva som skjedde den morgenen overgrepet skal ha skjedd. I politiavhørene for nesten to år siden husket han nesten ingenting. Forklaringen den gang var at han hadde vært så full.

— Men jeg tror hullene i hukommelsen skyldes en forsvarsmekanisme. Han har fortrengt noe som han ikke trodde han var i stand til å gjøre, sa Kjelby.