Kvinnen har forklart at politikeren og forretningsmannen i 50-årsalderen dopet henne ned ved å putte bedøvende piller i teen hennes. Deretter skal han ha hatt sex med henne, mens hun var ute av stand til å sette seg til motverge.

— Jeg bare sloknet. Det var som å slå av et lys, sa kvinnen i si vitneforklaring.

Etterpå våknet hun ifølge sin forklaring naken, redd og uvel. Klærne hennes er aldri blitt funnet. Hun måtte låne plagg å dekke seg med, og fikk skyss hjem av sønnen til tiltalte.

Nekter skyld

Den tiltalte lokalpolitikeren nekter skyld. Han har forklart at han fikk total blackout, og at hun var den nærgående. I retten hadde han store problemer med hukommelsen, men nektet bestemt for voldtekt eller seksuell omgang.

– Jeg har tenkt mye på dette. Jeg ser ikke noen annen forklaring enn at det ligger økonomiske motiv bak beskyldningene, sa tiltalte i sin forklaring.

Saken mot politikeren ble utsatt da den i begynnelsen av oktober startet i Fjordane tingrett. Årsaken var at det oppsto full forvirring om prøvene som var tatt av kvinnen for å påvise om hun hadde spor av bedøvende middel i kroppen. Prøver ble sendt både til Folkehelseinstituttet (FHI) og til Haukeland universitetssykehus. Ved FHI ble det ikke funnet spor av bedøvende middel i prøvene.

Et sakkyndig vitne fra Kvinneklinikken i Førda kunne imidlertid fortelle om klare spor i prøvene som ble analysert ved Haukeland.

Analysert på ny

Saken ble derfor utsatt til prøveresultatene kunne analyseres på nytt ved FHI.

— FHI mottok prøven fra politiet, og analyserte den ut fra kriteriene som brukes ved mistanke om påvirkning i trafikksaker. Når man gikk inn i prøven igjen, var både en ny analyse og det som tidligere var gjort i samsvar med resultatene fra Haukeland, sier statsadvokat Jogeir Nogva.

Han la i sin prosedyre i dag vekt på at tiltalte etter hans syn har vært aktiv i å fremkalle den bevisstløsheten som gjorde at kvinnen var ute av stand til å avverge de påståtte seksuelle handlingene.

Bistandsadvokat Andreas Rønnekleiv la ned påstand om at kvinnen må tilkjennes oppreisning på 100.000 kroner.

Forsvarer Walter Høivik krevde full frifinnelse.

— Jeg mener det ikke er ført bevis for at det har skjedd noe straffbart, sier han.