I Bergen byrett ble kvinnen dømt til 120 timers samfunnstjeneste for.

— For mild straff, mener førstestatsadvokat i Hordaland, Walter Wangberg. Han mener dommen i Bergen byrett er i strid med alminnelig rettsoppfatning, og at det må idømmes fengselsstraff for et såpass stort underslag.

Ankesaken i Gulating lagmannsrett begynner torsdag. Den unge kvinnen er tidligere ustraffet. Da forholdet ble oppdaget, fant politiet over 100.000 kroner i kontanter hjemme hos henne. Pengene hun underslo, skal ha gått til vanlig forbruk. Det skal altså ikke ha vært nød som tvang henne til å forsyne seg av kassaoppgjøret.