— Pasienten var opprørt og satt med strikkepinner i fanget. Jeg var redd, sier den 68 år gamle psykiateren som i dag måtte i retten, tiltalt for vold mot pasient og brudd på helsepersonellloven.

Fra før har mannen fått en advarsel fra Helsetilsynet på grunn av det som skjedde på Sandviken sykehus denne maidagen i fjor.

Han kjente seg presset til å slutte i jobben, har han forklart.

Sparket på skinnleggen

Psykiateren satt i samtale med pasienten på hennes rom, da hun uten forvarsel sparket ham to eller tre ganger på skinnleggen.

68-åringen var inne som vikar for en dag på posten og kjente ikke pasienten utover det han hadde lest seg til i journalen.

I retten i dag forklarte overlegen at han reagerte intuitivt da sparkene kom.

— Samtidig mistet jeg kontakten med pasienten. Hun virret med hodet og jeg fikk ikke øyekontakt. Da ble jeg redd og reagerte uten å tenke meg om, sa psykiateren i sin forklaring.

Han knep henne først i venstre kinn. Deretter klapset han henne på samme kinn med flat hånd.

— Det var et forsiktig klaps, omtrent som leger er trent til å gjøre når bevisstløse skal sjekkes, sa han.

Han forklarte videre at hun da våknet til, så rett på ham og sa med et slags smil: såpass.

Tiltalte sier at han valgte å fortsette samtalen, men at han ikke i særlig grad nådde frem.

Tvangsmedisineringen ble gjennomført senere på dagen.

- Ville aldri truet

— Er det riktig at du sa til henne at du kan ikke ustraffet slå en overlege? spurte aktor Vibeke Dieseth.

— Nei, jeg ville aldri finne på å true en pasient, svarte tiltalte som har over 30 års erfaring fra psykiatrien.

— Hva tenker du nå om det som skjedde?

— Jeg er veldig ulykkelig over at jeg handlet som jeg gjorde. Jeg har brukt lang tid på å bebreide meg selv, noe slikt har jeg aldri gjort tidligere, svarte han.

Mannen er arbeidsufør, delvis på grunn av belastningen med denne saken, forklarte han i retten.

Advart av konen

Psykiateren forteller om vanskelige arbeidsforhold på posten der han ble satt inn som vikar. Hans kone mente det var uforsvarlig å gå inn der. Tidligere på året var posten rystet av et selvmord, da en pasient smuglet inn en kniv og tok livet av seg foran øynene på personalet.

Posten hadde overbelegg. Generelt er pasientene på Sandviken mye sykere og mer utagerende enn det sykehuset er bemannet for, sa psykiateren i sin forklaring.

På vaktrommet den aktuelle dagen møtte han tre yngre leger som klaget over manglende veiledning og vanskelige forhold.

Tvangsinnlagt

Den kvinnelige pasienten har mange og til dels langvarige opphold i psykiatrien. Denne gang var hun tvangsinnlagt og dessuten plassert i isolat på sitt eget rom, for å skåne medpasienter for utbrudd og ufine ord.

To dager tidligere hadde klinikkdirektør Kristin Bovim gjort et vedtak om tvangsmedisinering. Denne dagen var klagefristen gått ut og tiltalte fikk i oppgave å gjennomføre tvangsvedtaket.

— Det er prisverdig at han ville samtale med pasienten før tvangsmedisineringen, men han hadde ikke trengt å gjøre det, sa Bovim i sitt vitnemål.

Samtalen måtte foregå på pasientens rom. Psykiateren sier han vegret seg mot dette, han ville fortrukket et samtalerom.

På pasientrommet hadde tiltalte med seg turnuslege Ingeborg Kaldestad og spesialsykepleier Giovanni Ibsgård. Begge to har vitnet i dag.

Giovanni Ibsgård har en litt annen oppfatning av hendelsene enn tilltalte. Han fortalte at strikketøyet lå på et bord ved siden av pasienten.

Ibsgård forklarte at slaget var såpass hardt at pasientens øredobb falt på golvet. Etterpå hørte han tiltalte si til henne at hun ikke ustraffet kunne slå en overlege.

- Ekstremt strengt

Ibsgård sa i sin forklaring at han lenge hadde vegret seg mot å skrive en rapport om hendelsen. Til slutt ga han etter og ble deretter innkalt til politiet.

— Jeg syntes det var ekstremt strengt at han ble meldt til Helsetilsynet og tiltalt på grunn av hendelsen, sa han.

Turnuslege Ingeborg Kaldestad fortalte at pasienten var opprørt over slagene.

— Du slo meg, du slo meg, du får sparken, du kan ikke slå en pasient, sa hun, forklarte Kaldestad.

Avviser nødverge

Aktor Vibeke Dieseth vil gi mannen ubetinget fengsel. Hun avviser at det kan være snakk om nødverge.

— Psykiateren knep og slo i en situasjon der han kunne trukket seg ut, bedt om hjelp fra de andre i rommet eller utløst alarmen, sa Dieseth i sin prosedyre.

Mannens handelmåte er også klart brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, la hun til.

— At siuasjonen på avdelingen var vanskelig, er ingen unnskyldning for å slå en pasient som er tvanginnlagt og blir holdt isolert på sitt eget rom,. sa aktor.

- Ble provosert

Forsvarer Eirik Nåmdal ber om frifinnelse og begrunnet det med at psykiateren handlet i nødverge.

Han valgte å kalle hendelsen klaps på kinnet, ikke slag, slik aktor gjør.

— Tiltalte ble dessuten provosert til å reagere da hun sparket, sa han og viste til at loven fritar for straff også for overreaskjon, hvis den kom fordi han var redd.

Hvis ikke retten frifinner psykiateren, ber forsvareren om straffefritak eller i høyden en liten bot eller betinget dom.

— Dette kommer som en trist avslutning på et langt yrkesliv i psykiatrien. Mannen er tidligere ustraffet og får gode skussmål. Saken har vært en stor belastning og ført til at han i et år har stått uten inntekt, sa forsvareren.

Dommen blir forkynt tirsdag i neste uke.