Karlsvik er tiltalt for bedrageri av til sammen 63.000 kroner. Bedrageriet anses som grovt, fordi statsadvokaten mener kontreadmiralen har misbrukt stillingen sin.

Samtidig er Karlsvik tiltalt etter militær straffelov for grov uforstand i tjenesten.

I retten i dag ba aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen, om 60 dagers ubetinget fengsel for admiralen.

Hun beskrev i sin prosedyre Karlsviks reiser som «hurratur», «blåtur» og «guttetur». Hun la ned påstand om at han fradømmes stillingen som kontreadmiral og sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben.

– Et forbilde

Aktor understreket også at det er skjerpende at Karlsvik i kraft av stilling var et forbilde for mange, og på mange måter en rollemodell.

– Spania-turene er ekstra graverende. Dette var en tur der deltakerne ble smurt av Siemens. Karlsvik står igjen med liten troverdighet, sa Gabrielsen.

– Jeg er ikke overrasket over påstanden. Jeg regner med at aktors argumenter ikke kommer til anvendelse ved vurdering av skyldspørsmål og straffeutmåling, sier Karlsviks forsvarer, Dag Steinfeld.

I sin prosedyre ba han om full frifinnelse.

– Denne saken skulle aldri vært reist, sa Steinfeld.

Fem regninger

Bedrageritiltalen knyttes til fem reiseregninger, som ifølge statsadvokaten dreier seg om private formål.

Ifølge tiltalen skal Karlsvik blant annet ha fått utbetalt til sammen 33.000 kroner for to reiser til Spania i februar og mars 2004. Begge reiseregningene skal være merket med «ledersamling».

Karlsvik er også tiltalt for å ha fått dekket utgifter knyttet til to reiser til Danmark i 2004 og 2005, og en reise fra Bergen til Oslo i september 2004.

Kontreadmiral Karlsvik har siden begynnelsen av november i fjor vært permittert fra sin stilling som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben.

Atle Torbjørn Karlsvik i retten. Til venstre forsvarer Dag Steinfeld.
Larsen, Bjørn Erik