BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

Av dette bør ett år gjøres betinget, sa aktor, politiadvokat Hans T. Høviskeland, i sin prosedyre for Bergen byrett i formiddag.

Forsvarerne har lagt ned påstand om full frifinnelse — unntatt på ett punkt, der den mest aktive av de to kameratene har innrømmet forsøk på grovt skadeverk.

Saken gjelder to 19-åringer som i Bergen byrett står tiltalt for å ha forsøkt å tenne på Bryggen, et kulturminne av uvurderlig verdi, på linje med Taj Mahal og Notre-Dame. Strafferammen er hele ni års fengsel.

— Dette var ingen impulshandling, det gled over i en planlagt handling. De ga seg ikke før det tok ordentlig fyr. I verste fall kunne menneskeliv gått tapt. Av allmennpreventive hensyn er det viktig å reagere strengt, slik at det får en avskrekkende effekt, sa politiadvokaten fra Økokrim.

Før prosedyrene startet i dag vitnet ungdommenes fedre. De kunne fortelle at begge barna har hatt en meget vanskelig oppvekst. Begge har blitt mobbet og hatt store personlige problemer. De møttes på et ungdomshjem på Kvamskogen, som fedrene mente hadde tatt dårlig vare på sønnene deres.

Aktor mente at den vanskelige oppveksten må betraktes som en formildende omstendighet ved straffutmålingen.