Tiltalen ble nylig tatt ut av Statsadvokatene i Hordaland.

— Dette er en alvorlig narkotikasak med mange impliserte, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby, som har tatt ut tiltalen.

Hovedmannen, en 37-åring, er tiltalt for befatning med minst 2,6 kilo kokainholdig stoff - og videresalg av minst 2,5 kilo. I januar i år ble han tatt med neste 100 gram kokain i en leilighet i Bergen.

For 37-åringen tar statsadvokaten forbehold om å kreve inndragning av vinning med minst 3,2 millioner kroner. Totalt for de fem tiltalte kan det bli snakk om inndragning av over fem millioner kroner.

To andre menn, henholdsvis 41 og 25 år gamle, er tiltalt for mindre mengder kokain i samme sak.

De to siste tiltalte i saken, en 30 år gammel mann og en 21 år gammel kvinne, er av påtalemakten koblet til kokainsaken, men kun tiltalt etter heleri- og hvitvaskingsbestemmelsene. De skal ifølge statsadvokat Kjelby ha håndtert utbytte blant annet fra hovedmannens kokainvirksomhet. 30- og 21-åringen skal ha mottatt og senere overført penger til utlandet - Nigeria og flere europeiske land.

Totalt skal godt over en million kroner være sendt ut av landet.

Saken kommer trolig opp for retten i januar. Det er satt av ti dager til rettssaken.