— Vi har med en noe spaltet person å gjøre. En som ikke tar et nei for et nei, og tar seg lov til det han vil, sa Kjelby da han la ned påstand om fem års fengselsstraff for 31-åringen. I tillegg la aktoratet ned påstand om erstatning og oppreisning til de tre voldtektsofrene på til sammen 410.000 kroner.

- Voldtok 15-åring

Rettssaken mot den 31-årige drosjesjåføren ble avsluttet med prosedyrer i Bergen byrett torsdag. Den svært alvorlige tiltalen mot 31-åringen innebærer voldtekt av en kvinnelig drosjepassasjer og to av sine eks-kjærester. Den ene av disse skal bare ha vært 15 år da den første voldtekten skjedde, slik at tiltalen også inkluderer utuktig omgang med mindreårige.

Tiltalte har i retten også måtte stå til rette for flere tilfeller av vold mot sin mor og sin niese. Tiltalte har erkjent voldsbruken, men nekter straffskyld for voldtektene.

Overgrep på mødrehjem

— For to av kvinnene er stedet for voldtekten av straffeskjerpende betydning. Det ene overgrepet skjedde da tiltalte oppsøkte sin eks-kjæreste på et mødrehjem, det andre overfor en passasjer i en drosje – begge steder hvor kvinner skal kunne føle seg trygge, sa aktor Kjelby.

Ved overgrepet i drosjen, som skjedde i juni, mener statsadvokaten at tiltalte tilegnet seg sex ved truende atferd.

— I bilen forklarte han henne at han var voldsdømt, og at han hadde banket opp sin mor. Slike utsagn var egnet til å fremkalle betydelig frykt hos kvinnen, mener Kjelby.

Aktor mente at det heller ikke var tvil om at tiltalte skjønte at samleiet i drosjen skjedde mot kvinnens vilje.

— Hvorfor skulle han ellers spørre henne etterpå om hun ville gå videre med dette? undret statsadvokaten.

Erkjenner mye

Han ba også retten dømme drosjesjåføren for voldtekt mot sin eks-kjæreste, som skal ha vært 15 år da det første overgrepet fant sted.

— Slik vitnet har forklart seg, så debuterte hun seksuelt med å bli utsatt for et overgrep, prosederte Kjelby.

Statsadvokaten mener at tiltaltes egen forklaring styrker mistanken om straffskyld.

— Et gjennomgående trekk er at hans forklaringer i retten ligger tettere opp mot vitnenes versjoner nå enn i politiforklaringene. Det er bare omstendighetene han har et annet syn på, fortsatte Kjelby.

Torpedo-metoder

Aktor viste kun nåde for den tiltalte på ett punkt – anklagene om at han skulle ha ranet sin niese.

— Vi har ikke bevis for at han har ranet henne. Derimot har han brukt vold og trusler for å tilegne seg verdisaker som oppgjør for et gjeldsforhold. Hardhendt pengeinnkreving er et dekkende begrep, mente Kjelby.

31-åringens forsvarer, Odd Martin Helleland, ba i sin prosedyre retten om å frifinne taxisjåføren for voldtektene, og å dømme den tiltalte på mildeste måte for de forhold han har erkjent. Dom i saken faller i neste uke.