Offeres bistandsadvokat har krev erstatning på inntil 150.000 kroner.

— Vi har også tatt forbehold om at det vil bli krevd forvaring, den nye ordningen som kommer i stedet for sikring. Det sier noe om hvor farlig vi vurderer denne mannen til å være, sier Walter Wangberg.

Wangberg mener det er vanskelig å tenke seg en grovere handling enn det 28-åringen har begått. Tiltaltes forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, krevde at hans klient måtte frifinnes.

I motsetning til de psykiatrisk sakkyndige, mener nemlig Ihlebæk at 28-åringen ikke er strafferettslig tilregnelig.

PLANLA VOLDTEKT: Bevæpnet med et skrujern gikk 28-åringen på by'n for å voldta. Han utelukker ikke at han vil gjøre det samme igjen når han slipper ut av fengsel.