• Opptaksordningen til barnehagene fungerer ikke slik den var ment, mener SV, SP og RV. Nå krever de en snarlig evaluering av ordningen.

BTs artikler om den nye opptaksordningen til barnehagene i Bergen, viser at ordningen ikke fungerer etter intensjonen, mener opposisjonspolitikere.

— Bergens Tidendes artikler understreker behovet for en evaluering av opptaksordningen, sier Kjersti Toppe (SP).

Senest siste komitémøte før sommerferien ba Toppe om en slik evaluering. Nå ber hun oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit om å forsere arbeidet og komme med en evaluering til første møte over sommeren.

- De ressurssterke vinner

BT skrev i går om at «listehopping» brer om seg i jakten på barnehageplass etter at det i år ble innført en ny opptaksordning til barnehagene.

Nå får søkerne en ansiennitetsdato når de søker, og deretter et nummer i køen til de barnehagene de har prioritert. Samtidig kan foreldrene endre prioriteringen av hvilke barnehager de søker plass i. Dette kan gjøres på internett. Mange foreldre ringer rundt til barnehagene for å finne ut hvor de kommer høyest på ventelisten. Resultatet er at listene endrer seg fra dag til dag.

— Poenget med den nye ordningen var at opptaket til barnehagene skulle gjøres mer forutsigbart, enklere og mer rettferdig, sier Kjartan Haugsnes, sekretær i Bergen SV.

— Når det fungerer slik BT beskriver, må man være ressurssterk og ha tilgang til de rette verktøyene for å vinne frem.

- Støtter SP fullt ut

— Den som søkte først skulle få plass. Det var intensjonen. Nå er det den som følger mest med som får plass. Foreldre stoler på at systemet er rettferdig. Når det ikke gjør det, reagerer folk, mener Kjersti Toppe.

Hennes krav om fortgang i evalueringsarbeidet får støtte fra SV og RV.

— Hvis dette er resultatet støtter vi Senterpartiet fullt ut. For i et slikt system er det de ressurssterke som kan shoppe seg til en plass. Sånn kan det ikke være, sier Stine Akre i RV.

Samtidig har verken Akre, Toppe eller Haugsnes noen konkrete forslag til løsning.

— Dagens system vil fungere bra den dagen vi har full barnehagedekning. Men i dag har vi et umettelig behov for barnehageplasser. Det er 2400 i kø. Så her har nok byråden kun en løsning: å få fart på utbyggingen, sier Haugsnes.

Også her er enigheten total.

— Det er sikkert vanskelig å få lage et perfekt system. Hovedproblemet er jo at det er for få plasser i Bergen, sier Toppe.

— Får vi bygget nok barnehager, er jo alle problemer med køordning borte, sier Heidi Havelin (Ap), medlem av oppvekstkomiteen.

— Uten nok plasser, blir det uansett ikke rettferdighet.