Det var 15. april klorvann kom inn i tankene til Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) på Høyteknologisenteret, noe som førte til massedød blant fisken. Årsaken var en omlegging av vannrør i forbindelse med gravingen til Bybanen.

ILAB og Sameiet Thormøhlens gate 55 har nå sendt varsel om at de vil holde kommunen ansvarlig for det som skjedde.

Milliontap

— Hvor stort erstatningskravet blir, må vi komme tilbake til. Men det blir fort på flere millioner kroner, sier daglig leder Reidar Handegård ved ILAB.

For laboratoriets egen del anslår han kostnadene til ny fisk, samt to måneders ufrivillig pause i prosjektene, til mellom en og to millioner kroner.

Klorvannet drepte rundt 13.000 lakseyngel i tankene. I tillegg gikk flere måneders forskning tapt. ILAB driver oppdragsforskning på fisk, og den kommunale tabben rammer flere av laboratoriets kunder. Fredag hadde Handegård møte med flere av kundene. De fortalte om store følger av uhellet.

— Blant annet drev vi forskning på nye vaksiner til havbruksnæringen. De er avhengige av godkjenning for å komme ut på markedet. Forsinkelsen som oppstår av at vi nå må begynne på nytt igjen, kan få store økonomiske konsekvenser. Dette er høysesong for vaksinering, sier Handegård.

Avdelingsleder Hogne Hjelle i Vann- og avløpsetaten sier at de aldri har opplevd et lignende erstatningskrav i forbindelse med vannforsyning.

— Vi får lese hva de kommer med, og sette juristene våre på saken, sier han.

Hjelle sier at vannet hele tiden var innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriftene.

Får eget vann

ILAB mener de hadde en avtale med kommunen om at de skulle varsles dersom det blir gjort arbeid som kunne berøre vannforsyningen til tankene. Denne dagen ble de ikke varslet, fordi Vann- og avløpsetaten trodde rørene var tilstrekkelig spylt og rengjort. Det viste seg ikke å stemme.

Hjelle mener avtalen kun gjelder at ILAB ikke skal få leveranse fra Svartediket. Uansett blir det ikke aktuelt å sende kravet videre til Bybanen.

— Nei, de er ikke part i dette. Det var vi som gjorde arbeidet. At det var på grunn av Bybanen vi legger om rørene, er en annen sak, sier Hjelle.

Handegård forteller at de to ganger senere er blitt varslet om arbeider med vannforsyningen, og fått stengt av vannstrømmen. 2. juni får laboratoriet egen vannforsyning for å hindre tilsvarende hendelser.