Nå har Statens sivilrettsforvaltning avslått Berges krav om erstatning og oppreisning for ulovlig frihetsberøvelse. Det nekter han å godta.

— Ifølge min advokat er vedtaket helt feil, og uten dekning i loven. Jeg går derfor til søksmål mot staten for å få erstatning og oppreisning, og stevningen er sendt til Bergen tingrett, sier Berge.

Angrer ikke

Han kaller seg antifeminist, og sier at han driver bloggen først og fremst for å bekjempe sexkjøpsloven og det mannshatet han mener er kommet inn i lovverket de senere år.

- Angrer du på at du oppfordret til drap på politifolk?

— Nei, jeg gjør ikke det. Det kan ikke være verre enn når kommunister oppfordrer til revolusjon. Da vil også mange politifolk bli drept.

- Driver du fortsatt bloggen din?

— Ja. Og ingen ting er slettet. Hvert eneste ord står der fortsatt, også oppfordringen om å ta livet av politifolk, sier Berge.

Måtte regne med varetekt

4. juli 2012 ble han pågrepet og siktet for overtredelse av straffelovens § 140, «for offentlig å ha oppfordret til eller tilskyndet til iverksettelse av straffbar handling». 26. juli ble han løslatt, og 10. desember ble saken mot ham henlagt av Riksadvokaten som «intet straffbart forhold anses bevist».

Berge anket varetektskjennelsen til Høyesteretts ankeutvalg, som i en kjennelse 2. august 2012 med to mot én stemme fant at bloggytringer fremsatt på internett ikke var omfattet av straffebudets ordlyd. Flertallet sier likevel: «Slik flertallet ser det, omfatter siktelsen handlinger som klart er straffverdige».

Etter henleggelsen reiste Berge krav om erstatning for skade på en PC, dessuten erstatning på kroner 3749 for økonomisk tap og kroner 35.000 i samlet oppreisning for utholdt frihetsberøvelse samt belastninger knyttet til strafforfølgningen for øvrig.

Statens sivilrettsforvaltning har avslått alle kravene, og begrunner det med at inngrepene og merbelastningen Berge ble utsatt for ikke var mer enn han måtte regne med ved sine handlinger.

— Vi kan ikke ha en rettstilstand i Norge der politiet kan fengsle uten lovhjemmel bare fordi de ikke liker meningene dine, og så blir du nektet erstatning. Derfor går jeg til søksmål mot staten, og regner med å vinne frem i retten, sier Berge.

- I kjernen av ytringsfriheten

Berges advokat, Henrik Birkeland, reagerer på prinsippene i saken.

— Dette går rett inn i kjernen av ytringsfriheten. Den norske Stat ved Justisdepartementet forfekter her et syn om at dersom man har politiske meninger som avviker fra opinionen, og man ikke kan påvise en rimelig grunn for sitt standpunkt, må man regne med å få 22 dager i varetekt, sier advokaten.

— Staten er her på kollisjonskurs med blant annet den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. En slik argumentasjon hører ikke hjemme i et demokratisk land i 2013, sier Birkeland.

Seniorrådgiver Kristina Kjeverud i Statens sivilrettsforvaltning sier at de ikke kommenterer enkeltsaker.

— Når noen er uenige i våre vedtak, tar vi det til etterretning. Systemet er da at man tar ut stevning, og så kan man få saken behandlet ved domstolen.

Av 773 saker om krav etter straffeforfølgning som Statens sivilforvaltning behandlet i fjor, gikk 11 videre til retten etter stevning. Det ble i 2012 avsagt 11 dommer i slike saker. Staten ble frifunnet i fire, delvis frifunnet i tre, men tapte fire av sakene.

SAKSØKER STATEN: - Jeg går til søksmål mot staten for å få erstatning og oppreisning, sier Eivind Berge. Bildet er fra Bergen tingrett der Berge møtte med sin forsvarer, advokat Henrik Birkeland. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON