RUNE VALDERHAUG

Dette får Bergens Tidende bekreftet hos Norsk Pasientskadeerstatning. Totalt har 215 sykehuspasienter fra hele landet krevd erstatning for smitte fra bakterier som er påvist på munnpenselen Dent-O-sept.

— Erstatningskravene er kommet fra pasienter som selv mener at de er blitt påført sykdommer på grunn Dent-O-sept-penselen. Fortsatt kommer det inn nye søknader, sier informasjonssjef Torill Stæhr i Norsk Pasientskadeerstatning til Bergens Tidende.

Ni av ti fikk avslag

Så langt kan erfaringene fra de ti søknadene som er behandlet, tyde på at de færreste kan regne med å få utbetalt erstatning. Ni av ti søknader ble nemlig avslått. En pasient har fått en erstatning på beskjedne 5000 kroner.

— De ni søknadene som ble avslått, viser at pasientenes grunnsykdommer er årsaken til at de ble påført infeksjoner - ikke munnpenselen Dent-O-sept, hevder informasjonssjef Torill Stæhr.

— Betyr dette at Dent-O-sept kan frikjennes i mange av tilfellene?

— Det er vanskelig å si, siden bare et fåtall erstatningskrav er behandlet så langt. Men legger vi tendensen fra de ti første sakene til grunn, kan det tyde på det heldigvis har vært færre smittetilfeller fra munnpenselen enn man kunne frykte, sier Stæhr.

Full alarm

Det ble slått full alarm ved alle norske sykehus etter at man i april i år oppdaget den livsfarlige bakterien Pseudomonas aeruginosa på munnpensler, som var produsert ved Snøgg Industri i Mosby ved Kristiansand. Dent-O-sept, som da var den mest brukte munnpenselen til å fukte pasientenes lepper, ble umiddelbart trukket tilbake. Dent-O-sept blir nå verken produsert eller benyttet ved sykehusene.

I alt ble det påvist 78 tilfeller, der man det med sikkerhet kan slås fast at sykehuspasienter er blitt smittet av Pseudomonas-bakterien. Blant pasientene utløste smitten infeksjoner i form av luftveissykdommer og i noen tilfeller lungebetennelse. Alle de smittende pasientene var allerede alvorlig syke og var innlagt på intensivavtaler ved i alt ni sykehusene.