— Påkjenningen etter ulykken ble for sterk for henne. Hun fikk alvorlige psykiske problemer i etterkant, sier bistandsadvokat Christian Børve.

Han representerer den nå fem år gamle jenten som i fjor ble overkjørt da hun var ute og gikk tur med sin mor. Når saken kommer opp for retten senere i høst, vil han be om erstatning som følge av at femåringen nå står uten mor. Kvinnen hadde også en sønn som i dag er to år.

Høy fart

Den 2. oktober i fjor gikk moren sammen med de to barna langs en vei i Bergen. Hun trillet sønnen i barnevogn, mens den fire år gamle datteren sto på den andre siden av veien. Plutselig kom en bil, ifølge øyenvitner hadde den stor fart.

Sjåføren skal ha hatt retning mot moren og barnevognen. Han svinget unna, og kjørte utfor veien på motsatt side. Der traff han den fire år gamle jenten. Hun havnet under bilen, og ble dratt med noen meter, klemt mellom bakken og bilens understell. Sjåføren kjørte videre uten å gjøre tegn til å stoppe. Alt skjedde med småbarnsmoren som vitne.

Heldig som overlevde

Det ble iverksatt en stor politiaksjon for å få tak i bilføreren. Han meldte seg selv dagen etter, og forklarte at han ikke merket at han hadde kjørt på noen. 25-åringen er nå tiltalt og må senere i høst møte i retten.

— Dette er en fryktelig alvorlig sak. Det å kjøre over en liten jente på denne må-ten, for å bare kjøre videre, uten å hjelpe til, er en svært alvorlig handling, sier politiadvokat Karsten Krüger Engedal.

Han mener 25-åringens forklaring om at han ikke merket fireåringen er lite troverdig. Ifølge politiet var det svært heldige omstendigheter som gjorde at fireåringen overlevde.

— Hun ble dratt under bilen noen meter. Trolig kan en fordypning i grunnen der hun sto være årsaken til at hun ikke ble klemt hardere mellom bakken og bilen. Hadde det vært en større jente, kunne det gått mye verre, sier politiadvokaten.

Morens dagbok

Jentens bistandsadvokat, Christian Bør-ve, sier at familien har hatt det svært tøft i etterkant av ulykken.

At moren valgte å ta livet sitt, vil bli en del av prosedyren når saken kommer for retten. Det vil bli krevd erstatning for selvmordet.

I retten vil deler av morens dagbok bli lagt frem som dokumentasjon på sammenhengen mellom ulykken og selvmordet.

— Det vil bli krav om erstatning, men dette kravet legger vi frem for forsikringsselskapet der bilen som ble brukt under påkjørselen var forsikret. Det blir opp til dem om de vil kreve pengene tilbake fra sjåføren, sier Børve.

Datteren bor nå hos besteforeldrene, men er fortsatt sterkt preget av hendel-sen, selv om hun fysisk er tilbake i god form.

- Svært uvanlig

Ifølge krisepsykolog Atle Dyregrov er det svært uvanlig at en mor eller far tar sitt eget liv som en direkte følge av barns ulykke. Dette gjelder også når barn om-kommer.

— Dersom en person tar sitt eget liv et-ter en slik ulykke, er det mer naturlig at ubehaget fra ulykken kommer i tillegg til flere ubehagelige momenter i livet. Min erfaring, etter å ha jobbet med disse temaene i 30 år, er at mennesker har mekanismer for å komme seg gjennom sjokket, sier Dyregrov.

I avhør har 25-åringen forklart at han aldri så den lille jenten og at det for hans del ikke var meningen å kjøre fra ulykkesstedet.
Deisz, Ørjan