Bergensia Badeland (BB) har så langt brukt over 15 millioner kroner på planlegging og prosjektering. I brevet som i går gikk til kommuneadvokaten, varsler selskapet om at de også vil ha erstattet en forventet fortjeneste på prosjektet. Da snakker vi fort om over 50 millioner kroner, etter det Bergens Tidende har grunn til å tro.

En tabbe

ý I ettertid ser vi at det var en tabbe å inngå en samarbeidsavtale med kommunen om et kombinert fellesanlegg med kommunen, sier daglig leder for BB, Hermund Linde.

BB inngikk i 1998 en intensjonsavtale med Bergen kommune om bygging av badeland og nasjonalt svømme— og stupeanlegg på Nygårdstangen. Svømme-anlegget skulle finansieres med offentli-ge midler. Ved å bygge disse anleggene sammen, kunne det spares millionsummer på investeringer og årlige driftsutgifter.

I brevet peker BB på at kommunen gjennom en årrekke ikke har fulgt opp de henvendelser og forsøk på samarbeid og dialog som BB har lagt opp til. Det har ført til at BB har kommet mye lenger i sitt arbeid med badeland enn kommunen har kommet i forhold til svømmeanlegget.

— Vi må komme med en byggemelding innen 1.4. neste år. Men kommunen for sin del, vil ikke komme med noen avklaring om hva de skal bygge på tomten. Dermed gjør de en byggemelding umulig.

Kommunal inkompetanse

ý Vi har opplevd trenering, obstruksjon, mangel på tilbakemelding og delvis inkompetanse fra kommunalt hold. Vi føler oss ført bak lyset, sier Linde.

ý Kommunen har ikke villet samarbeide, legger han til.

Opplevelsene det siste året har forsterket dette inntrykket, slik Linde ser det. To forhold gjør han særlig oppbrakt. Det ene er at kommunen mener Bergensia Badeland skal dekke alle eventuelle kostnader med opprensing av den forurensede grunnen på Nygårdstangen. I sommer ble det kjent at store mengder PCB-infisert lim fra termopanruter er dumpet på den gamle fyllingen på 80- og 90-tallet. Det skjedde mens kommunen hadde ansvaret.

— De kommer i siste runde, etter at det er gjort avtale om pris og sier at disse inntil da ukjente forholdene skal vi betale for.

Kommunal frekkhet

Det førte til at BB ga opp den ene av de to tomtene de hadde opsjon på, den såkalte hotelltomten. Men dette er ikke det eneste. Linde reagerer også meget sterkt på at byrådet synes å løpe fra intensjonsavtalen om at et svømmeanlegg skal bygges i tilknyt-ning til badeland.

— De er altså så frekke at de, etter at vi har gjort vår opsjon gjeldende, går til andre samarbeidspartnere og vurderer andre tomtealternativer for sitt anlegg. Det skjer stikk i strid med samarbeidsavtalen og bystyrets vedtak. Linde aksepterer at kommunen kvir seg for å gå i gang med å bygge et svømmeanlegg de sliter med å skaffe penger til.

— Det jeg ikke kan akseptere er at kommunen legger opp til å bygge andre steder. Ved at kommunen handler som den gjør, opptrer den illojalt. Byråd Nils Arild Johnsen har så vidt fått skumme gjennom brevet fra Bergensia Badeland. Han sier til BT at han er trygg på at kommunen har opptrådt i henhold til de avtaler som er inngått. Utover det ønsker han ikke å kommentere trusselen om søksmål.

PLANEN: Slik ville Bergensiana Badeland bygge på Nygårdstangen. Nå truer de med rettssak mot kommunen.