CATHRINE KRANE HANSEN

Nylig ble det endelig slått fast at det å få barn med medfødte misdannelser har en klar sammenheng med tjenesten på KNM «Kvikk». Det kom frem i en ny kartlegging gjort av seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Som BT har skrevet tidligere, viser den at faren for stråleskader var 4,6 ganger større for mannskapet på «Kvikk» enn for andre ansatte i Sjøforsvaret.

— Når man nå har funnet ut så mye om årsakene, bør foreldrene få en skikkelig erstatning. Ingen kan reparere skadene, men dette har med verdighet for Forsvaret og de involverte å gjøre, sier Trude Drevland (H) til Bergens Tidende.

Bergens byråd for helse har også uttalt seg til NRK og NTB om saken, og hun understreker at hun gjør det fordi hun har engasjert seg i «Kvikk»-saken i mange år. - Det er fint at folk engasjerer seg, men dette er ikke så enkelt som det gjerne høres ut i politikerdrakt. Drevland kunne gjerne tatt kontakt med oss før hun gikk ut og krevde erstatning. Det er et stort fokus på denne saken, også utenfor Norges grenser, og en kjapp billighetserstatning er nok ingen løsning her, sier Trond Kathenes til BT.

Som talsmann for «Kvikk»-foreldrene har han lært seg ikke å ha forventninger.

— Gjennom åtte år vi lært oss at dette er en kompleks sak uten enkle løsninger. Vi er blitt lovet både det ene og det andre, og imens er hverdagen som den er. For mange er den veldig vanskelig og hver gang denne saken kommer opp, får de et lite tilbakefall. Det vi først og fremst ønsker er en verdig avslutning på denne saken. Vi er nå positivt avventende, sier Kathenes som har bedt generalinspektøren i Sjøforsvaret kalle inn til et møte mellom alle involverte parter.

Trude Drevland sier hun ikke tok kontakt med foreldrene fordi hun var redd det skulle virke som om hun ønsket oppmerksomhet rundt egen person.

— Min innfallsvinkel er at diskusjonen rundt «Kvikk» er uverdig. Vi som er i offentlige posisjoner har en forpliktelse til å si fra om slike ting. Når det så endelig kommer en rapport, blir konklusjonen som vanlig; vi må undersøke litt til. En erstatning kan være et steg på veien for å støtte foreldrene som har kjempet i årevis for å bli trodd. Men først og fremst må vi lytte til hva de ønsker nå, sier Drevland.

Hun er veldig skuffet over Forsvarets håndtering av saken, og er i gang med å forfatte et brev både til forsvarsministeren og Stortingspolitikerne.

— Som forsvarsvenn er jeg oppgitt. Forsvaret har håndtert denne saken veldig lite elegant, og det er det peneste jeg kan si.

SKUFFET: Helsebyråd Trude Drevland er skuffet over Forsvaret, og mener foreldrene fra «Kvikk» som fikk barn med misdannelser bør får erstatning.

ARKIVFOTO: KNUT STRAND