Mandag leste de om hvordan Bymisjons-tilbudet Gatejuristen og andre instanser meldte om at de stadig fikk inn saker der det offentlige hadde sviktet barn og ungdom.

I går besøkte Harald Schjelderup (Ap) og Oddny Miljeteig (SV) Gatejuristen, et tilbud rettet mot rusmisbrukere som ellers har vanskelig for å nå opp i rettsvesenet.

Jeg frykter flere saker, men tror ikke at dette er noe Bergens-fenomen. Det gjelder nok hele landet

De mener Gatejuristen bør bli Bergen kommunes lavterskeltilbud for gruppen, ved å gi støtte til å utvide ordningen.

- Rettssikkerheten for denne gruppen mennesker er ikke god nok i dag, sier Schjelderup.

Bare ikke Bergen

I dag er ikke Gatejuristen støttet av Bergen kommune. Ifølge Kirkens Bymisjon får de kommunal støtte av de syv andre byene de finnes i.

- Det er virkelig i Bergen kommunes interesse å være i beredskap om det kommer nye historier som Jannes og Ronnys, sier Schjelderup.

BT har fortalt historien til Janne Mai Lothe Eliassen og lillebroren Ronny, som ble utsatt for grov omsorgssvikt i hjemmet. Gjentatte ganger, over mange år, varslet skoler, psykologer og PPT om forholdene, uten at barna ble tatt ut av hjemmet.

Foreløpig er både Schjelderup og Miljeteig forsiktige med å være for bombastiske på hva Janne-saken får som konsekvenser. Schjelderup sammenligner med barnehjemssakene, som begynte i Bergen, men som viste seg å være overgrep og vanskjøtsel på barnehjem over hele landet.

- Det er et nasjonalt anliggende, selv om ansvaret er kommunalt, sier han.

Tar opp på bystyremøtet

- Janne-saken kan være et vannskille for denne type saker. Viser behovet seg å være der, må det ikke stå på noen hundretusener av kroner. Men vi må se på om vi skal bygge opp egne ordninger om dette gjelder mange mennesker, sier Miljeteig.

En som vil bygge opp en egen ordning, er Rødts Torstein Dahle. Han ser for seg et barnevernombud.

- Det må være et lavterskeltilbud, der en bestemt person er som en advokat og har ansvar for å ta sakene videre i systemet, sier Dahle.

Han varsler at han vil ta opp Janne-saken og de potensielt mange andre sakene på det første bystyremøtet etter sommerferien. Også han sammenligner med barnehjemssakene for rundt ti år siden.

- Først var det to-tre saker. Så ramlet det ut en haug av dem etter en granskning. Det var tragedie i lange baner. Da sa man at sånn er det heldigvis ikke i dag. Så kommer disse historiene, sier Dahle.

- Eget organ

- Vi bør innse at denne saken ikke er unik. En så lav rettssikkerhet som vi har i dag, kan vi ikke leve med. Jeg tør ikke ha en bastant mening om hvordan det bør være, men det må være en veldig lav terskel for dem som har lignende historier som Janne, sier Erlend A. Horn (V).

Han mener dagens politikere må legge seg flate for hva som har skjedd tidligere.

- Bergen kommune har gått i dybden på Janne-saken etter at de ble klar over den. Men det skal ikke være slik at folk må gå til avisen før kommunen går inn i hva som har skjedd, sier Horn.

Ove Sverre Bjørdal (Sp) sier Bergen kommune bør etablere et eget organ for å hjelpe dem som kan ha krav om det, med å finne dokumentasjon for sin egen historie.

- Jeg frykter flere saker, men tror ikke at dette er noe Bergens-fenomen. Det gjelder nok hele landet, sier Bjørdal.

BT skrev mandag hvordan en rekke instanser forteller om lignende historier som den Janne Mai Lothe Eliassen fortalte: Om omsorgssvikt og misbruk, der det offentlige ikke grep inn:.