ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.noPå den ekstraordinære bedriftsforsamlingen i HSD i går orienterte representanten for selskapets største eier, Atle Johnsen fra Rogaland Trafikkselskap, om at han hadde overrakt et brev med et slikt innhold til den nyvalgte formannen, Jakob Bleie. Ber om gransking Rogaland Trafikkselskap eier 42 prosent av aksjene i HSD. Selskapets styre er derfor nødt til å ta kravet om ekstraordinær generalforsamling til følge. Den må avholdes innen en måned.I brevet ber Rogaland Trafikkselskap om at det blir iverksatt gransking av HSDs forvaltning, særlig relatert til følgende punkter:* Grunnlaget for styrets beslutninger om og oppfølging av større engasjementer for selskapet, herunder bestillingen av MS "Sleipner" og "Draupner".* Styrets tiltak for å sikre etablering av tilfredsstillende sikkerhetsstyringssystem for virksomheten, og for å sikre etterlevelsen av systemet.* Bakgrunnen for selskapets aktuelle underskudd og styrets tiltak for å redusere disse. * Enkeltstyremedlemmers forretningsmessige relasjoner til selskapet. * Styrets beslutning om å investere i BNR, og styrets rolle og forretningsmessige vurderinger i forbindelse med fusjonssamtaler mellom HSD og BNR.Brevet er undertegnet av administrerende direktør Egil Nylund i Rogaland Trafikkselskap. Kan bli trukket Etter at han var valgt som ny styreformann, tok Jakob Bleie ordet på bedriftsforsamlingen og ga uttrykk for at han vil arbeide for å bedre forholdet til HSDs største eier. Allerede i kommende uke vil Bleie kalle representanter for Rogaland Trafikkselskap inn til et møte med styre og administrasjon i HSD.— Hvis samarbeidsklimaet blir bedre, kan det tenkes at kravet om ekstraordinær generalforsamling blir frafalt. Men foreløpig står kravet ved lag, sier professor Atle Johnsen, som representerer Rogaland Trafikkselskap og Folke Hermansen i HSDs bedriftsforsamling.