• Det er helt elementært at uavhengige fagfolk må granske Bergens vannskandale, sier RVs Torstein Dahle og får full støtte av SVs Åge Jacobsen.

— Bergenserne har virkelig krav på at den mest alvorlige affæren som har rammet byen på lenge blir gransket av fagfolk som har troverdighet. Og da må skandalen gjennomgås av eksperter som ikke selv har vært med på det, og som derfor ikke har prestisje og posisjoner å forsvare, sier RV-leder Torstein Dahle.

— Bergen kommune fikk flere ganger beskjed om at vannkvaliteten var for dårlig, før det ble påvist Giardia. Vi har prøvd å ta det opp, men byrådet ønsket ikke å lage en sak av det. Dette handler derfor om noe mer enn hvordan vann- og avløpsetaten har håndtert saken. Fremover er det viktig å få svar på om Svartediket er en sikker drikkevannskilde over tid, sier Åge Jacobsen, som er SVs medlem i komité for miljø og byutvikling.

Han synes det er helt bortkastet at byrådet vil foreta det de kaller en intern evaluering først, for deretter å vurdere om det er grunnlag for en granskning.

— Vi bør gå grundig i gang med en granskning med en gang, sier Jacobsen.

— Det er viktig å gå løs med en skikkelig granskning mens det er ferskt, slik at viktig tid ikke går til spille, sier Dahle.

Han mener det burde være unødvendig, men sier at RV vil reise saken under det neste bystyremøtet i begynnelsen av februar.

Dahle slutter ikke å bli forundret over hvordan byrådet har håndtert denne saken.

— Rett før bystyremøtet den 6. desember, mens epidemien var på det sterkeste, sendte jeg en e-post for sikkerhets skyld til byrådslederen, til ordføreren og byråd Trude Dreveland om at jeg gikk ut fra at bystyret på dette møtet ville få en orientering om saken. Men det var det tydeligvis ingen som hadde tenkt på, ettersom jeg ble takket av ordføreren etter møtet om at jeg hadde tatt dette initiativet. En slik orientering som vi fikk, burde jo være selvsagt. På samme måte som en granskning med eksterne eksperter burde være like elementært nå, sier Dahle.

Akkurat hvilke eksterne fagfolk som bør ganske Giardia-skandalen har han ikke noen konkret formening om.

— Men det må være fagfolk som er uavhengig av Bergen kommune, sier han.