— Min klient har følt en total maktesløshet ved at disse sakene er blitt henlagt gang på gang. Hun kan ikke se på at han slipper unna selv om politiet ikke tar henne alvorlig. Hun vil beskytte både seg selv og andre mot slike overgrep, og håper å kunne ta livet sitt tilbake gjennom å vinne denne saken. Alt hun ønsker er et liv uten frykt, sier kvinnens advokat Kristine Aarre Hånes.

Hun har i stevningen mot 23-åringens eks-kjæreste (39) overlatt til retten å fastsette hvilken straff mannen bør få dersom han blir funnet skyldig. Hun nevner likevel forvaring som et mulig alternativ.

— Vi vil legge ned påstand om at han må dømmes på strengeste måte. Fordi overgrepene har skjedd gjentatte ganger over et langt tidsrom og på særdeles krenkende måte, mener vi forvaring må vurderes, sier Aarre Hånes.

Dømt for vold

39-åringen anmeldt for voldtekt og mishandling av kvinnen 11 ganger siden 2005. I tillegg er han dømt for å ha utøvd vold mot henne. Syv av voldtektsanmeldelsene har politiet eller påtalemyndigheten henlagt etter bevisets stilling. Fem av disse skal Bergen tingrett nå vurdere i den private straffesaken som startet i går. Fire nyere saker ligger fortsatt hos politiet og venter på påtaleavgjørelse.

I sin anbefaling til statsadvokaten om henleggelse fra februar i fjor skrev politiet:

«Etter en samlet vurdering er det etter politiets oppfatning flere forhold som kan indikere at siktede kan ha utsatt fornærmede for legemskrenkelser og/eller seksuelle overgrep.»

Magne Sylta har vært politijurist på saken. Da BT i fjor høst skrev at 23-åringen gikk til privat straffesak, ønsket han ikke å kommentere den, men viste til at de fleste anmeldelsene likevel er blitt henlagt og at påtalemyndigheten ikke har villet overta saken som nå går for retten.

- Livstruende vold

Aarre Hånes er kritisk til politiets avgjørelse, og mener bevisene i saken er sterke nok til å dømme 39-åringen.

— Det er så mange forhold vi mener kan vise utover enhver rimelig tvil at min klient faktisk snakker sant, sier hun.

I retten i går la advokaten frem journaler fra voldtektsmottaket på legevakten, der bekymret helsepersonell beskriver blant annet blåmerker, kutt, skamklipt hår og klær som har skader de mener er forenlig med bruk av kniv. I en rapport fra april 2007 heter det:

«Diskuterer saken med legevaktsjef Van Betten og vi er enige om at dette må politianmeldes uavhengig av pasientens ønske. Det er nå repetert vold av livstruende karakter (slag mot hodet med jernstang).»

- Har aldri skadet henne

I avhørene har kvinnen beskrevet hvordan hun gang på gang skal ha blitt holdt tilbake i eks-kjærestens leilighet over flere dager, mishandlet, truet og grovt voldtatt.

39-åringen har flere ganger blitt ilagt forbud mot å oppsøke eller kontakte 23-åringen.

— Det har han ikke respektert. Han tar kontakt gang på gang, og gir seg ikke før hun blir med ham, sa advokat Aarre Hånes i retten i går. Hun la frem oversikter over 39-åringens telefontrafikk, som viste at han i perioder ringte 23-åringen et titall ganger om dagen.

39-åringen avviser alle anklager.

— Jeg har aldri gjort henne noe vondt, det er hun som har oppsøkt meg. Jeg har forsøkt å få en slutt på det, men hun har ikke gitt seg. Selv om jeg har kontaktet politiet for å få dem til å hente henne, er det jeg som har havnet i arresten, sier han.

NEKTER SKYLD: - Det er hun som har plaget meg, og som har fått politiet med på det, sier 39-åringen om eks-kjæresten, som han 11 ganger er anmeldt for å ha voldtatt. Her i retten sammen med sin advokat Stein Erik Ottesen (til høyre).