Det bekrefter Terje Haflund som er strålevernansvarlig i Helse Bergen

Statens strålevern krever også at alle områder på sykehuset hvor det kan foregå stråling, skal være tydelig merket.

Det var i 2004 at det kom en ny forskrift om strålevern og bruk av stråleapparater i norske sykehus

Helse Bergen fikk formell godkjenning av stråleutstyret før jul i fjor.

— Men Statens strålevern vil ha flere opplysninger om hvordan vi merker strålefarlige områder. Vi må også gi utfyllende dokumentasjon som garanterer at alt personale som benytter medisinske apparater som stråler, har nødvendig kompetanse, sier han

Helse Bergen har fått frist til 1. februar med å levere denne dokumentasjonen

Haflund sier at sykehuset skal gå gjennom alle sine rutiner for å sikre at forskriften blir fulgt.

— Vi erkjenner at vi kan forbedre opplæringen av leger og sykepleiere som benytter stråleutstyr.

Seniorrådgiver Anders Widemark i Statens strålevern bekrefter at det ideelle er at alt stasjonært stråleutstyr blir operert av radiografer.

Men han sier det har vært en tradisjon at også leger og sykepleiere med spesialopplæring skal kunne benytte utstyret. Fremdeles er det derfor mange sykehus som benytter denne praksisen.